{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

FRÅGOR OM GENOMFÖRANDET

Ibland kan testpersonen ha problem vid genomförandet av MPA. Det vanligaste är att man har missat instruktionen om hur ifyllandet ska gå till. Oftast har man istället för att välja ett påstående som passar bäst och ett som passar sämst valt två av varje.

Be personen bara välja ett av varje så kommer hen att komma vidare.