{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

TEORETISK GRUND

EASI bygger på femfaktormodellen (BIG5) där fyra av de fem faktorer som redovisas i BIG5 kan återfinnas i EASI. De fyra karaktärsdrag som korrelerar med EASI är Openness, Conscientiousness, Extraversion och Agreeableness.