{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

RESULTAT, NORMGRUPPER OCH SPRÅK

EASI-resultatet presenteras i en typologisk graf med fyra persontyper. Varje individ får ett utfall i respektive persontyp både utifrån beteendestil och motivationsstil. Utfallet motsvarar percentiler - se här.

Den svenska normgruppen består av 3 204 svenskar i arbetsför ålder (motsvarande den svenska arbetsföra populationen) insamlade under 2019. I övrigt finns ett antal normgrupper att tillgå för jämförelse beroende på var tjänsten är placerad, t ex en internationell normgrupp på drygt 5 000 personer. Den internationella normen används med fördel vid teamanalyser när personerna i teamet finns fördelade över flera länder.

EASI kan fyllas i på de nordiska språken, engelska, franska, tyska, italienska och polska.