{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

MATERIAL FÖR UPPDRAGSGIVARE OCH UPPHANDLING

Via knapparna nedan kan du ladda ner ett faktablad med psykometriska data samt en broschyr som beskriver EASI.

Here you can find the English version of the fact sheet with more specified data and psychometrics of EASI.

Har du frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på Master, 08-32 42 42.