{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

TESTSPRÅK

Testpersonen som ska genomföra CORE får möjlighet i samband ifyllandet av demografiska data att välja vilket språk som hen känner sig mest bekväm med. Det innebär att du som administratör av testen inte kan styra vilket språk testpersonen väljer för ifyllandet. Du måste dock se till att du väljer en inbjudningsmall i själva utskicket som personen förstår. Det finns en uppsättning standardmallar på olika språk att tillgå i dropdown-listan ovanför själva inbjudan.

Då instruktionen i CORE är väldigt begränsad så fungerar engelska väldigt väl generellt sett. I övrigt erbjuds CORE på de nordiska språken än så länge.