{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

CORE-RAPPORTER


Det finns fyra typer av CORE-rapporter. Här följer länkar till engelska versioner av dessa rapporter:

Poängrapporten kan testpersonen själv ladda ner. Den fungerar även som en rapport att visa för tredje part, dvs rekryterande chef. 
Intervjuguiden kan du som användare nyttja i en muntlig återkoppling för att hålla en god struktur, den innehåller även förslag på frågor som du kan ställa till testpersonen.
Frågesidan innehåller endast förslag på frågor
Poängsidan har totalresultatet i fokus.