{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

BRIGHT fakta

Vad mäter BRIGHT?

För dig som använder BRIGHT

Här samlar vi viktig information för ditt användande. Du är varmt välkommen att spara länken till denna sida som en favorit i din webbläsare och komma tillbaka. Du kan också med fördel ladda ner det material du behöver. Saknar du något, kontakta oss på Master, tel: 08-32 42 42 eller support@master.se

Besök även vår Youtube-kanal för att titta på webinar, instruktionsvideos mm.

BRIGHT är ett screeningverktyg ämnat för serviceyrken där man kan förvänta sig en stor volym av ansökningar. Här är vår reklamvideo som beskriver varför BRIGHT är ett test som kan öka kundnöjdhet, lönsamhet och servicegraden i ditt företag.


VAD MÄTER BRIGHT?
BRIGHT finns i två versioner - en ämnad för serviceyrken som innehåller inslag av sälj. T ex medarbetare inom detaljhandeln, restaurang, hotell, försäljning etc. Det kallas då BRIGHT Service & Sälj. Det innehåller sex skalor som mäter beteenden och attityder som är viktiga för service och sälj. För serviceyrken utan inslag av sälj, som kundservice, väktarservice, vård, facility management etc, kan man välja att ta bort skalan som berör sälj (Självtillit inom sälj). Testet heter då BRIGHT Service.

Skalorna som inkluderas i BRIGHT Service & Sälj är: 

  • Integritet
  • Servicemedvetenhet
  • Självtillit inom sälj
  • Socialt självförtroende
  • Stresstålighet
  • Uthållighet

TESTUTVECKLING
Skalorna har tagits fram baserat på fältstudier hos utsedda företag inom servicesektorn inom branscher som detaljhandeln, restaurang, väktarservice, vård och facility management samt en kvantitativ studie av serviceyrken från ONET, en amerikansk databas med definitioner och kravbeskrivningar för över 5000 yrken. 


ATT ANVÄNDA BRIGHT
För att kunna nyttja BRIGHT i rekryteringen av medarbetare behöver man definiera servicekriterier i själva testet, dvs ange vilka krav som ställs på service i den specifika tjänsten eller i företaget. Criteria tas fram i en strukturerad workshop som Master faciliterar. Criteria används sedan för att kunna avgöra vilka personer som matchar kraven bäst. BRIGHT blir därmed det nålsöga den sökande måste passera för att kvalificera sig.


BRIGHT I SCREENING
I en optimal process genomförs BRIGHT i screeningen av sökande i syfte att kunna identifiera vilka personer som är mest lämpade för att utöva yrket med den servicenivå som krävs. De personer som kvalificerar sig går vidare i processen för ytterligare bedömning. Testet tar ca 10 minuter att genomföra och kan genomföras på alla typer av devices, t ex smartphone. Varje sökande som fyller i testet får en skriftlig återkoppling i form av att man kan ladda ner en poängrapport som innehåller det egna resultatet. Mottagande chef kan från sitt håll få möjlighet att få en matchningsgrad mot satt Criteria och bara fatta beslut om den vidare processen baserat på det, eller få tillgång till en intervjuguide som dels grafiskt visar testresultat mot Criteria och dels ger förslag på frågor som kan ställas i en senare intervju.

Givetvis går det utmärkt att nyttja BRIGHT även i processer som inte har lika många sökande, men alltid i relation till ett specifikt Criteria för största möjliga effekt.


ADMINISTRERA BRIGHT I SCREENINGPROCESSER
BRIGHT kan antingen skickas ut som övriga tester i Metis, dvs en länk per sökande. Ett annat alternativ är att skapa en öppningsbar länk som man kan klistra in i en annons, eller skicka i Tack för din ansökan-mailet. Länken är samma för alla kandidater och ger möjlighet för kandidaten att fylla i sina personuppgifter själv innan den fyller i själva testformuläret. Ett tredje alternativ är att BRIGHT integreras i ditt ATS (rekryteringssystem) och att testlänkar administreras direkt från det systemet istället. 

Har du frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på Master, 08-32 42 42.