{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Axelövningen

Axelövningen, eller "axlarna mot golvet" som den heter i vårt toolkit, är den övning vi rekommenderar att man gör i de fall det är möjligt. Den här övningen syftar till att lära känna och förstå EASI-modellen och ge lite aha-upplevelse kring olika människors beteenden, såväl generellt som specifikt inom det aktuella teamet/gruppen.

Används i teamanalyser som har fokus på: lära känna varandra i gruppen/teamet, förstå kommunikationsstilar, lära sig att anpassa sitt eget beteende/kommunikation gentemot andra.

Form: Alla deltagare deltar genom att delta i övningen fysiskt. Du behöver ha tillgång till ett större rum eller yta som tillåter att ni kan dra upp axlarna 4 x 4 m.

Längd: Den här övningen kan anpassas i oändlighet. För en grundläggande förståelse kring modellen behövs dock minst 20-30 minuter.

Material: Två rep eller tejp för att dra upp axlarna på golvet (minst 4 m). Utskrifter enligt nedan.

 

 

Utförande

Beskriva axlarna
Om du har ett rep så lägg det på golvet framför gruppen, så att det löper vertikalt. Beskriv att vi människor har två fokus: människor eller uppgifter. Här kan du lägga ner de två blad där dessa ord står, "Människor" lägger du högst upp och "Uppgifter" längst ner. För att förtydliga axelns mätområden kan man beskriva det som att det är starkt kopplat till hur känslomässig man är, personer på den övre delen har ett större känslomässigt perspektiv medan de på den nedre delen är lite mer sakligt orienterade. 

Om du vill kan du låta personerna få placera sig enligt denna skala, det vill säga vilket perspektiv upplever man att man har? Personer kan ibland misstolka Uppgifter som att "man minsann utför sina arbetsuppgifter" men det är inte det vi pratar om här utan det handlar om energi, får man det mest från andra människor eller uppgifter? Kan de inte avgöra om det är Människor eller Uppgifter kan de placera sig i mitten.

Ge gärna något konkret exempel, i form av att vissa människor behöver kontinuerligt hämta energi hos andra och har ett ständigt behov av interaktion med andra, medan andra finner utförandet av uppgiften som det mest väsentliga. Be dem fundera på om kollegorna har ställt sig i enlighet med din egen idé om hur de är som personer.

Lägg sen ner rep 2 så att det löper horisontellt över det första repet, och beskriv axeln som att vissa människor gillar att styra, andra att delta. Lägg ner bladen med dessa ord, "Styr" till vänster och "Deltar" till höger om repet. Här hittar du orden i en pdf -> ORD TILL AXLARNA

Nu kan personerna få "korrigera" sin placering mot den andra axeln. I det här läget behöver man inte placera sig i enlighet med vad EASI har beskrivit, utan det här är mer för att tydliggöra modellen och väcka intresset.

Om man vill kan man även börja ställa frågor kring hur andra upplever att de andra står i modellen, känner man igen kollegornas placering?


Förklara typerna

Beskriv de fyra typernas olika profiler kort och berätta vad de heter. Blanda och dela ut de 24 ord som beskriver de beteenden som typerna har till deltagarna och be dem lägga varje ord på rätt typ.

Här kan det vara bra att säga att det inte gör något om det blir fel. Man kan också uppmana dem att samarbeta, om de tycker att det är svårt.

Du kan också förtydliga att det är typernas beteenden de har i händerna och inte beskrivningar av sitt eget resultat.

Gå sedan igenom varje typs respektive sex ord och be de placera sig som deras resultat ser ut. 

När de är placerade så kan man förklara att varje typ har två sidor som de delar med vardera två andra typer och att de som ligger längst ifrån oss är den typ som ligger diagonalt motsatt från oss.


Ställ frågor till deltagarna för att skapa förståelse

I denna del av övningen handlar det om att involvera deltagarna och diskutera och skapa förståelse kring likheter och olikheter. Det finns många frågor som du kan be deltagarna fundera och diskutera (medan alla står kvar i modellen). Om det finns persontyper som inte har någon representant kan du be några byta typ, och/eller att du ställer dig själv där. Frågorna kan diskuteras sinsemellan där Entusiasterna är en grupp, Supportrarna en grupp och så vidare.

Här finns det många diskussionsfrågor, till exempel:

1. Beskriv din egen typ och dess styrkor och fallgropar.

2. Beskriv de andra typernas styrkor och fallgropar. 

3. Beskriv fördelar med samarbete med de andra angränsande typerna. Vilka synergier kan uppnås?

4. Beskriv den diagonalt motsatta typens styrkor och fallgropar. Hur ska man lyckas samarbeta och kommunicera framgångsrikt med den? 


I just denna del kan det vara en fördel om man kan skjuta in egna exempel på situationer som uppstått och hur man förbättrat samarbetet/kommunikationen.

Sammanfatta övningen genom att gå igenom modellen och repetera persontyperna och deras mest utmärkande drag.

Get in touch with us

Learn to get started

Call us at: +46 8 32 42 42 or send us an e-mail at

info@master.se