{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

 

På senare år har Stadium vuxit till att bli en av de ledande kedjorna inom sport och fritid i de nordiska länderna och framgången bygger på välfungerande team och laganda

”-90% av Stadiums anställda är stolta över att jobba för företaget – det är fantastiskt” säger Johanna Bradley, Attraction and People Development Manager.

I kundservice och dagliga möten med kunden, blir teamens positiva vibbar märkbara för omgivningen. På Stadium har man jobbat hårt för att rekrytera personal som genuint delar deras värderingar och kultur. Därför är det naturligt att företaget vill säkerställa väl fungerande team och att behålla sin ”team spirit”. Detta kräver en förståelse för olika sätt att bete sig, kommunicera och tänka.

Mångsidigheten och användarvänligheten hos EASI ger en förståelse för olika beteendestilar i arbetet 

Master EASI är ett modernt beteende- och motivationsverktyg som har flera användningsområden när det gäller självinsikt, coachning, teamwork och interaktion. Stadium använder EASI för att utveckla motiverande ledarskap och feeback från chefer och för att bygga ett välfungerande samarbete i teamen.

”-utbildarna har särskilt lovordat träningsmaterialet och de tydliga demonstrationerna av de olika stilarna. Vi har även fått bra feedback från den gap analys som EASI rapporten levererar, som på ett tydligt sätt visar en individs beteende- och motivationsstil. Att utforska dessa gap ger insikter och är ett värdefullt verktyg, särskilt för chefer, både för en medarbetares karriärplanering och för motiverande ledarskap”, menar Johanna Bradley.

 Uppskattande interaktion ger god laganda

Ute i butikerna har EASI mötts med stor entusiasm och genuin glädje. Detta eftersom coachingen och förståelsen för beteendestilar hos andra har ökat. Gryende konfliktsituationer har också kunnat lösas med hjälp av EASI.

I specifikt fall, löstes knutar upp mellan två teammedlemmar genom grupperingen av gruppens individer kopplat till beteendestil och en uppföljande dialog runt styrkor och fallgropar runt dessa beteenden. Resultatet blev att båda individerna fick ökad insikt i vad som skapade friktionen och hur den hur det kunde undvikas genom att ta större hänsyn till den andres beteendestil. Därefter har interaktionen mellan dessa två teammedlemmar förbättrats på ett synbart sätt.

Stadiums anställer team players – du kan inte komma alla lika nära men ökat självmedvetande kommer att hjälpa dig att utveckla exakt de färdigheter på vilket en uppskattande interaktion bygger. ”-EASI modellen har varit mycket uppskattad som ett verktyg för medarbetarutveckling. Dessutom har vi upptäckt att det hjälper till i kundbemötandet och möter dennes behov ännu bättre”, lägger Johanna Bradley till.