{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

UTMANINGEN

Varje år anställer IKEA i Kungens Kurva extrapersonal för de välbesökta sommarmånaderna. Intresset för tjänsterna är enormt och varuhuset får i genomsnitt in 700 - 1100 ansökningar för 60-70 tjänster. Johanna Langton, HR-generalist, beskriver hur deras tidigare screening- och rekryteringsprocess på många sätt var ineffektiv: för tidskrävande, för dyr och kanske framförallt att de kandidater som klarat screeningen inte matchade de beteenden och värderingar som förväntades för respektive roll.

LÖSNINGEN

För att förbättra screening- och rekryteringsprocessen beslutade man att genomföra den i sin helhet lokalt på varuhuset i Kungens Kurva. BRIGHT ersatte de tidigare verktygen, något som Johanna Langton uppskattade skulle kräva tre veckors arbete för fyra personer. Målet, och kriteriet för att byta verktyg, var att kunna hantera stora volymer ansökningar till lägre kostnader än förut, minimera risken för partiskhet i screeningprocessen och öka antalet kvalificerade sökande som gick vidare i rekryteringsprocessen. BRIGHTS Criteria definierade kraven som man matchade kandidatprofilerna mot. 

RESULTATET

Genom att använda BRIGHT upplevde IKEA i Kungens Kurva en högre andel kvalificerade kandidater, minskade kostnader och en mer effektiv screening och rekryteringsprocess:

ikea klip

Vi visar gärna hur BRIGHT skulle fungera för er, boka en kostnadsfri demo!