{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Att förutsäga framgång på jobbet var syftet när vi initierade en studie tillsammans med Master Finland/International. Vårt primära fokus var våra säljare- att undersöka hur de förutsäger god förmåga till att nå avslut på affärer, i relation till att förstå kundens behov, uppnå hög kundnöjdhet och hög upplevd tillförlitlighet i försäljning (det förtroende kunden har gentemot säljaren). Alla dessa områden är avgörande för vår framtida framgång och konkurrenskraft.

VI VET VAD VI LETAR EFTER

Genom att kombinera vår kunskap och prestationsutvärderingar med resultaten från Masters personlighetstest (MPA) och det kognitiva testet (ACE) har vi försetts med validerad och kritisk information om vad som utmärker en högpresterande säljare. Detta är i sig ett värdefullt verktyg för att förutsäga prestation och skapa utbildningsprogram i syfte att förbättra effektiviteten i försäljningen.

FÖRBÄTTRAD KVALITET I REKRYTERINGSPROCESSEN

Efter att ha identifierat de mest väsentliga och viktigaste egenskaper för en framgångsrik säljare har förbättringar gjorts vid intervjuer och i samband med våra beslut i rekryteringen. Antalet felrekryteringar har minskat. Dessutom har vi mer kunskap om preferenser och vilket utvecklingsbehov som finns hos den nyrekryterade säljaren.

Timo Leskinen, Sales Director, Puustelli Group

Vi visar gärna hur ACE skulle fungera för er, boka en kostnadsfri demo!