{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Hur är en bra säljare? Och så rekryterar du dem.

Lär dig vilka egenskaper som gör en framgångsrik säljare. Jobba med HR analytics och mät beteende, motivation, kapacitet, personlighet för att rekrytera dem.

Hur är en bra säljare? Och så rekryterar du dem.

Det finns flera utmaningar med att rekrytera säljare som du med rätt kunskap och ett förbättrat arbetssätt enkelt kan lära dig att övervinna.

Säljare är ofta duktiga på att just sälja, även sig själva under en intervju genom att styra konversationen och visa på sina styrkor. Det är lätt att bli charmad och enbart se styrkorna i ett beteende. Dessutom drar vi ofta alla säljare över en kam och tror att de ska vara ungefär likadana. Gamla kravprofiler och annonser återanvänds vilket leder till en betydligt sämre chans att hitta de säljare som kommer prestera bäst i just din organisation.

Genom att arbeta strategiskt med det som kallas HR analytics och framförallt datadriven psykologi där du mäter beteende, motivation, kapacitet och annat tar du bort de subjektiva fallgroparna och tar reda på vem du letar efter och varför. En objektiv process som inleds med en jobbanalys och de egenskaper du letar efter översätts till kriterier som testas och avvägs är en viktig väg till framgång.

Beteenden du vill ha och andra du vill se upp med

En framgångsrik säljare har ofta höga värden på effektivitet, som mäts genom drivkraft, målorientering och flitighet. Däremot ska du se upp om hen har låga värden på efterlevnad, som mäts genom underbeteendena plikttrogenhet och uppriktighet. Säljare som landar lågt på dessa upplevs ofta som om de döljer något eller som för pushiga av kunder.

I videon från vårt webinar om att rekrytera säljare nedan får du lära dig mer om vilka beteenden du vill kunna mäta för att mer träffsäkert hitta rätt säljare. Du får också exempel på företag som har förbättrat sin träffsäkerhet på att rekrytera säljare från 20% till 60% och hur de gick tillväga.

Om du vill ha hjälp att rekrytera högpresterande säljare till er organisation har vi allt du behöver. Hör av dig till magnus.gustafson@master.se så kommer vi ut och ger dig ännu mer kunskap och vetenskapligt underbyggda metoder som fungerar på riktigt.

Läs vidare

BIG5 och personlighetstester
Beteendet som gör dig framgångsrik i samtliga yrken
Hur vet du vem som blir framgångsrik: så gör du en jobbanalys

Category: Recruitment
Tags: rekrytera säljare, egenskaper, HR-analytics

Datum: 14.01.2019

Johanna di Sivo

Content Writer