{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Framtiden är redan här – HR och datadriven information i en digitaliserad värld

I del 1 berättade vi om jobbanalysen, som är grundläggande i arbetet med att ta fram kravprofiler. Nu är det dags för kartläggningen, som är ett intressant analysverktyg med flera facetter.

Framtiden är redan här – HR och datadriven information i en digitaliserad värld 

Vi på Master tycker att HR ska vara en aktiv del av digitaliseringen inom en organisation. Automatiserade och datadrivna processer hjälper HR att öka effektiviteten, förstå sin organisation samt ta säkra och lönsamma beslut. På det viset utvecklas hela organisationen. Målet är att gå från papper till dator, ta processerna till nästa nivå och effektivt analysera de data som samlats in. Dessa data är en källa till kunskap och utveckling om ni använder och analyserar dem på rätt sätt.

Från papper till dator

I stort sett kan alla HR-processer gå från papper till dator, men inom ramen för de lagar och regler som vi behöver förhålla sig till kan bara vissa processer digitaliseras fullt ut. Den process som vi rekommenderar dig att starta med är rekryteringsprocessen.

Framtidens HR styr rekryteringsprocessen med bra digitala verktyg

Från och med nu ska inte HR sitta i tidskrävande intervjuer. Istället styr HR alla processer och ansvarar för processverktygen. HR arbetar med jobb- och dataanalyser som underlag till de kravprofiler som sedan föreslås för beställande chefer. HR och chefer bestämmer tillsammans hur kravprofil ser ut och vilka testkriterier som de sökande ska mätas mot. Sedan testas de sökande i starten av processen, i en så kallad screening, och kör gärna både kapacitets- och personlighetstest. En tidig testning innebär att sökande jämförs mot kriterier för tjänsten och inte mot varandra. Fler goda anledningar att testa tidigt hittar du här.

Efter en första screening kan en teknisk verifiering göras, till exempel ett kodtest eller ett arbetsprov. När urvalet sedan är gjort är det dags för intervjuer med beställande chef. I slutet av processen ligger referenstagningen. HR säkerställer att processen varken diskriminerar sökande eller leder till felaktiga beslut – datadriven information samt mekaniska och automatiserade processer är ovärderliga i detta arbete. Det är viktigt att HR står för objektiveten och tar avstånd från utvärderingar som baseras på subjektiva åsikter. Om människans oförmåga att vara just objektiv kan du läsa här.

Master har även tagit fram fyra olika ledarskapskriterier som hjälper er hitta rätt när ni rekryterar till exempel en utvecklande eller förvaltande VD. Eller när ni vill få inblick i den sökandes möjligheter till anpassat ledarskap.

Från källa till kunskap – analysera data för att utveckla processer

Använd insamlade data för att utveckla er rekryteringsprocess. Ta reda på vilka som är framgångsrika i de olika tjänsterna på en övergripande nivå – läs mer här. Får ni mer manliga sökande än kvinnliga? Se över hur ni formulerar era rekryteringsannonser och i vilka kanaler ni utlyser tjänsterna – finns de kvinnor ni vill träffa verkligen där ni letar och attraherar era annonser den gruppen?

Arbeta med kartläggningar. Dels utgår ni från organisationens värderingar och omvandlar dessa till beteenden, som i sin tur går att mäta med ett personlighetstest. Syftet är att tillföra organisationen eller teamet den typ av individ som ökar effektiviteten.

Master leder utvecklingen – automatiserar och höjer validiteten i HR-processer

Forskningen bakom Masters nya test OPTO (Big 5-forskning) visar att detta test har en gedigen teoretisk grund, är mycket stabilt och har hög validitet. Att rapporterna dessutom är självförklarande gör att beställande chef själv kan diskutera resultatet direkt med kandidaten. HR:s jobb blir då att säkerställa att chefen håller sig till kravprofilen och inte går på magkänsla. Här kan du läsa om vad som kan gå tokigt med magkänsla. Med ett gediget förarbete behövs också bara en enda intervju. Sist i processen ligger referenstagningen, där verifieras egenskaperna som testerna visat. Automatisering och datadrivna processer sparar tid, effektiviserar processer och bidrar till träffsäkrare och mindre diskriminerande beslut. 

Dessutom: läs om hur GDPR påverkar datalagring för dig som jobbar med HR

Frågor? Hör av dig till oss info@master.se

Category: Recruitment
Tags: HR, Digital, arbetspyskologiska tester

Datum: 11.05.2017

Johanna di Sivo

Content Writer