{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Hitta rätt kandidat redan innan intervjun – ta hjälp av vår metod ”person-job fit”

Du har en ledig tjänst att rekrytera till. Tänk dig tjänsten som en kostym. Kostymen behöver bäras av en person som verkligen passar i den, annars kommer varken kostymen eller personen till sin rätt. Det vore otänkbart att köpa en alldeles för stor eller för liten kostym och på samma sätt behöver du tänka när du rekryterar

Hitta rätt kandidat redan innan intervjun – ta hjälp av vår metod ”person-job fit”

Du har en ledig tjänst att rekrytera till. Tänk dig tjänsten som en kostym. Kostymen behöver bäras av en person som verkligen passar i den, annars kommer varken kostymen eller personen till sin rätt. Det vore otänkbart att köpa en alldeles för stor eller för liten kostym och på samma sätt behöver du tänka när du rekryterar – personen du söker ska passa precis till tjänsten och tvärtom. Du är som en personal shopper, som hjälper både kandidat och ledig tjänst att komma helt till sin rätt. Vi har en metod som hjälper dig att matcha rätt, vi kallar den ”person-job fit”.

 

Så här använder du vår metod ”person-job fit”

Syftet med vår metod ”person-job fit” är att i en trygg och snabb process hitta och kvalificera rätt kandidat. Vår metod ger dig siffror på hur bra en person matchar kravprofilen och säkerställer att du verkligen jämför kandidater mot de krav som behövs för en tjänst och inte mot varandra. Dessutom riskerar du inte att välja en kandidat baserat på magkänsla, läs mer om bias och varför vi människor inte kan vara objektiva här. Kom också ihåg att rekryteringsprocessen ska anpassas efter tjänsten.

Så här arbetar du med ”person-job fit”:

  1. Det viktigaste instrumentet när du jobbar med ”person-job fit” är kravprofilen. Vi vill påminna om hur viktig den är i alla rekryteringsprocesser. Den utgår från tjänsten och används som mall för att se vilken kandidat som passar bäst för just denna tjänst och för att i förväg ta reda på vad ni faktiskt letar efter. Läs mer om kravprofiler och hur du gör en sådan här.

  2. Innan intervjuer tar vid kan alla sökande göra samma test (ett eller flera) och/eller arbetsprov, som mäter deras matchningsgrad mot kravprofilen – inte mot varandra. På det viset ser du tydligt vilka som passar bäst för tjänsten. Det blir klart vilka som har det viktigaste för en tjänst, till exempel flytande finska, kunskap i kodning på hög nivå eller god serviceanda. Nu vet du också vilka du vill träffa för intervju. Kanske du till och med direkt kan se den person som har högst matchningsgrad och därför är er toppkandidat. Med bas i vår djupa erfarenhet av rekryteringsprocesser rekommenderar vi att du gör ett eller flera test innan intervju, till exempel personlighetstest, kapacitetstest, språktest, kodtest etc. 

  3. Intervjuer med kvalificerade kandidater som har hög matchningsgrad jämfört kravprofil.

  4. Ni har hittat er toppkandidat – klart!

Så här gör du om ingen kandidat passar tjänsten

Om du inte får en bra matchning mellan någon av dina sökande och kravprofilen behöver du tänka nytt. Låt dig inte lockas att anställa någon som har låg matchningsgrad bara för att ”vi måste anställa någon NU”. Konsekvenserna av att anställa en okvalificerad kandidat är dyrbara – för företagets framgång, för teamets effektivitet, för den okvalificerade kandidaten själv och för HR som lagt energi på en rekryteringsprocess som inte gav ett lyckat resultat. Här är två tips på hur du istället kan gå vidare:

  1. Sök kandidater på nya ställen! Kanske ni behöver annonsera i andra sammanhang för att nå era toppkandidater? Stäm av med marknadsavdelningen var era följare och fans håller till.

  2. Se över annonsen! Kanske ni behöver ändra både form och text för att attrahera rätt personer.

  3. Ändra tjänsten! Om det inte går att hitta en enda person med tillräckligt hög matchningsgrad kanske ni kan omvärdera hur tjänsten är beskaffad.

Det absolut viktigaste i en rekryteringsprocess är alltså att från start veta vad du letar efter och sedan håll dig till det. Vår metod ”person-job fit” ger dig en säker och effektiv process med detta i fokus.

Category: Recruitment, Talent Acquisition
Tags: OPTO, Person Job Fit

Datum: 15.08.2017

Johanna di Sivo

Content Writer