{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Distansarbete och post corona work life – här är egenskaperna som gör oss framgångsrika

I det nya jobblandskapet är distansarbete det ”nya svarta”. Vi reagerar alla olika på det, beroende på vem vi är. Det tycks råda en någorlunda konsensus om att en ”återgång” inte kommer att ske, beroende på bransch utan snarare landar vi i en hybrid för många arbetsplatser där vi växlar mellan hemarbete och vissa besök till kontorsmiljön.

Distansarbetet i sig ställer en del nya krav på oss. Tidningen Forbes har sammanställt 6 färdigheter som är viktiga för att klara av distansarbetet så bra som möjligt:

  • Självledarskap - till skillnad från kontorsmiljön kräver hemarbetet större krav på att leda ditt dagliga arbete själv och att arbeta mer i ensamhet. Hur du planerar och lägger upp din dag och hur du undviker distraktion blir viktigt att klara av
  • Självmotivation – att motivera dig själv och jobba mot deadlines trots avsaknad av stöd och chef. Att klara av att hålla fokus, fungera självständigt och som del av ett team kräver att du kan hitta sätt att motivera dig själv att ta dig igenom även de dagar som känns motiga
  • Kommunikation – vi kliver nu in i multikanalkommunikation på allvar. Zoom, Teams etc är bara en del av utvecklingen. Du måste kunna röra dig sömlöst mellan många plattformar och mellan muntlig och skriftlig kommunikation för att nå fram. Ditt budskap måste även bli mer direkt och kortfattat för att nå ut
  • Problemlösning – alltifrån att lösa ditt ”hemmakontor” utan IT support till att lösa praktiska problem runt hemmet med arbete om ni är fler som jobbar inom samma väggar
  • Gränsdragning – i en allt mer sömlös värld där jobb, tvätt, lunch, familjeliv växer ihop blir det viktigt att jobba med gränsdragningar för att inte allt ska flyta ihop. Att vara ständigt tillgänglig är en bevisat dålig väg som leder till ökad stress, missnöje med arbetet och i vissa fall sjukskrivning och utbrändhet
  • Överförbara färdigheter – att ändra sin kommunikation från fysisk till digital, lära sig vilka skillnader i kommunikation när du förflyttar dig in i digitala verktyg. Vilken kommunikation blir annorlunda, vilka budskap fungerar bättre/sämre?

Eftersom alla individer är olika och bär på olika personliga egenskaper, kommer vissa ha lättare för denna anpassning än andra. Som ledare blir det kritiskt att identifiera vem som har svårt med omställningen och tillhandahålla rätt stöttning. Att bygga och utveckla team och teamkänsla blir också en annan utmaning i det distribuerade arbetet.

Hur fångar vi upp individer med rätt förutsättningar för framtidens arbete redan i vår rekryteringsprocess och ger rätt förutsättningar i vår onboarding?

Att förstå hur skillnader i medarbetarens eller kandidatens egenskaper ger olika förutsättningar för framgång i att bygga framgångsrika medarbetare och team, blir affärskritiskt för framtidens organisationer, där produkter och tjänster blir allt mer likriktat och det verkligen är humankapitalet som avgör.

Category: Development, Leadership
Tags: distansarbete

Datum: 09.10.2020

Magnus Gustafson

Content Writer