{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Ny trend: Det är kandidaternas marknad och de frågar ”what’s in it for me?”

Ny trend: Det är kandidaternas marknad och de frågar ”what’s in it for me?”

Du som arbetar med rekrytering behöver tänka som en marknadsförare och se dina kandidater som leads. Varför? Kandidaternas sätt att hitta, göra research och söka jobb har förändrats – många startar sitt jobbsökande på Google där de undersöker allt från organisationen och chefen till löneläget och vilka tjänster som finns att söka. Vi som rekryterar är vana att kontrollera rekryteringsprocessen, men nu har detta landskap förändrats och det ska vi bemöta.

Vi pratar inbound recruiting

Inbound recruiting handlar om att bygga relationer, att söka kvalitet snarare än kvantitet och att kommunicera både med passiva och aktiva potentiella medarbetare, till exempel genom att förse dem med content de gillar via sociala medier, blogg eller nyhetsbrev. Vi lockar dem att följa och gilla oss, snarare än att vi jagar dem.

HR <3 Marknad

Ta en dag och praktisera hos din marknadsavdelning. Kolla hur de för ut ert varumärke och vilka kanaler de rör sig i. För att lyckas rekrytera de ni verkligen vill ha och behöver bör kommunikationen med kandidaterna ske på deras villkor, med ett content de attraheras av och i de kanaler där de väljer att vara. Marknadsavdelningen vet allt om ert företags kunder och följare och det är i denna grupp du hittar dina bästa leads.

Fler och fler HR-avdelningar börjar göra som marknadsavdelningar och använder CRM-system istället för traditionella rekryteringssystem. Med hjälp av ett CRM-system får du stöd i kandidatrelationerna – du kan bland annat bygga en bas av följare och planera din kommunikation och dina budskap utifrån målgruppens olika intressen.

Employer Value Proposition (EVP) – ge kandidater goda anledningar att söka (och stanna)

En unik och äkta EVP, som är relevant för din viktigaste målgrupp, är det viktigaste redskapet för att kommunicera konsekvent och framgångsrikt. Er EVP laddas med en unik uppsättning erbjudanden, positiva associationer och värden, liksom en tonalitet och ett formspråk anpassat för de du verkligen vill nå. Det är inte längre bara en tjänst du ska sälja in till kandidaterna, du ska sälja in en hel livsstil.

Rekryteringen är inte bara en HR- fråga det är också i hög grad en business-fråga. Ett exempel på detta ser vi hos det brittiska företaget Virgin Media. De gjorde år 2014 en analys av hur kandidaterna upplevde rekryteringsprocessen och insåg att de hade tappat 7.500 kunder på grund av att kandidatupplevelsen inte var tillfredsställande. De kandidater som inte tyckte att de blev schysst bemötta ville heller inte vara Virgin Medias kunder, vilket medförde en tappad intäkt på 4,4 miljoner pund. Här kan du läsa om hur Virgin Media framgångsrikt vände denna situation och utvecklade sin EVP tillsammans med sin byrå PH.Creative. Och här kan du titta på hur Virgin Medias kandidatplattform ser ut idag.

Läs mer

En guru vi gillar är finska Aki Kakko, Candarine, här kan du läsa ett par av hans blogginlägg om inbound recruitment.

Inbound Recruitment Marketing: Alexander Tonelli (@TonelliAlex) Interview

Recruiters, please stop selling jobs

Och här kan du läsa vad Alexander Tonelli, iStone, har att berätta om inbound recruiting

 

Category: Recruitment
Tags: Employer Value Proposition, EVP, Rekrytering, Inbound recruiting, HR

Datum: 29.08.2017

Susanna Berntling

Content Writer