{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

”Awkward moments” för oss inom HR och hur de ska lösas enligt en HR-hjälte

Det här några knepiga situationer som dyker upp både under rekryteringsprocessen och när vi sedan ska ta hand om våra anställda. Vår HR-hjälte ger dig tips och trix.

"AWKWARD MOMENTS" För oss inom HR och hur de ska lösas enligt en HR-hjälte 

Det här är fortsättningen på knepiga situationer som dyker upp både under rekryteringsprocessen och när vi sedan ska ta hand om våra anställda. Vår HR-hjälte ger dig tips och trix. 

När onboardingen inte anpassas för individen

Onboardingen är nyckeln till framgång. En genomtänkt onboarding för varje individ gör nämligen dina nya medarbetare produktiva snabbare. De blir också mer motiverade att stanna längre på sina nya jobb. För att du ska lyckas med detta behöver dina nya medarbetare ta ett test som visar deras motivations- och inlärningsstil. Ett exempel är vårt test EASI.

Om den här chefen hade testat sitt nya säljteam först hade hon förstått att de flesta vill slänga sig ut i verksamheten från dag ett och bara köra. De vill inte sitta och lyssna i flera timmar, då tappar de motivationen helt och hållet. Det är smart, effektivt och lönsamt att lära känna sitt team med hjälp av test som mäter motivations- och inlärningsstil.

Alla är olika. Somliga älskar att starta med att läsa manualer medan andra vill lära känna sina kollegor och fika ihop först – eller bara slänga sig ut i verksamheten. Det är viktigt att onboardingen tar hänsyn till detta. Don efter person.

När ledningen börjar prata om aktivitetsbaserat kontor

Många trendmedvetna ledningsgrupper vill gå över till aktivitetsbaserat kontor. Innan ni tar steget behöver ni tänka igenom vilka era medarbetare är. Om företaget till stor del består av analytiker som behöver lugn och ro, då kan en social miljö sänka produktiviteten. Det är också påfrestande för de som inte är supersociala att sitta i en socialt driven miljö. Om ingen hänsyn tas till medarbetarnas olikheter finns risk att vissa hellre jobbar hemma, vilket på sikt kan leda till isolering, otydlig företagskultur och lägre produktivitet. Det kan också göra att de söker sig till andra arbetsplatser och ni förlorar viktig kompetens. Lär känna era medarbetare med hjälp av test som mäter kommunikationsstil med mera, till exempel vårt test EASI.

När chefen inte pratar millenial

Millenials vill ha feedback på arbetsinsatser i realtid. Vi har vuxit upp med dataspel och internet, där vi har fått respons och rankats minut för minut. Vår kommunikationsstil präglas av de sociala mediernas transparens. Mörkar du för oss får du snart se ditt team krympa. Vi vill ha tillgängliga chefer som vi kan dryfta våra idéer och resultat med. En bra start för att attrahera oss är en transparent och tydlig rekryteringsprocess. När de som söker jobb vet var de är i processen och vad som är nästa steg känner de sig tryggare. Även om en får ett tydligt och vänligt nej i slutänden finns ändå en skön känsla kvar kring företaget. Ta hand om era millenials och er EVP (employer brand position)!

När chefen behöver coachning för att medarbetarna ska behålla motivationen

Ibland är det nog jobbigt att vara chef. Till exempel när alla medarbetare står på kö och bara tjatar och tjatar om att få gå den eller den kursen och åka på den eller den konferensen. Chefen ser pappersarbetet växa och önskar att alla kunde sitta still i båten. Då kan HR kliva in och påminna om att om ni inte erbjuder utveckling kommer de bästa att sluta och produktiviteten gå ner. Det är jobbigare och dyrare att rekrytera än att ta hand om de talanger ni redan har. Lär känna era medarbetare med hjälp av test som visar deras inlärnings- och motivationsstilar. Testresultaten är bra underlag för utveckling. Läs mer om vårt test EASI.

 

Vill du diskutera? info@master.se, 08-32 42 42

Category: Recruitment
Tags: rekrytering, HR, OPTO, EASI

Datum: 02.03.2018

Susanna Berntling

Content Writer