{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

OPTO betyder "Jag väljer" på latin och är ett personlighetstest som bygger på femfaktormodellen (BIG 5). OPTO består av 154 påståenden som ska graderas på en sjugradig skala. Dessa 154 påståenden mäter åtta dimensioner som täcker beteenden kring områdena Människor, Arbete och Utforskande. 

Nedan ett exempel på ett av de 154 påståenden man ska besvara. Varje påstående ska besvaras på en sjugradig skala som går från "Väldigt osant" till "Väldigt sant". Påståendena är ihopsatta i grupper om sju.

Du kan bli ombedd  att omprioritera dina påståenden om du har valt att lägga samtliga sju påståenden på samma svar i den sjugradiga skalan, allt för att du inte ska försöka beskriva dig själv i bättre dager.