{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

MPA står för Master Person Analys och är ett personlighetstest som mäter en persons typiska arbetsbeteende. Frågeformuläret består av 160 påståenden fördelade i 40 grupper (fyra i varje).

I varje grupp väljer man ett av fyra påståenden som passar bäst och ett av övriga tre påståenden som passar sämst. Testresultatet beskriver ditt resultat i sammanlagt nio egenskaper fördelade på tre huvudområden - drivfaktorer, sociala faktorer och arbetsstil.

Nedan ett exempel på hur en grupp av påståenden presenteras och fylls i: