{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

EASI är ett utvecklingstest som nyttjas i olika utvecklingsinsatser som både kan röra individen eller ett team.

EASI är en akronym som hänvisar till fyra olika persontyper som speglas i den typologi som EASI utgör.

E står för Entusiasten
A står för Analytikern
S står för Supportern
I står för Implementeraren

EASI innehåller två deltest där det ena mäter beteende (vad man gör) och det andra mäter motivation (vad man trivs att göra). Varje deltest tar ca 7 minuter att fylla i och består av 64 påståenden som ska besvaras på en sjugradig skala: 

Du kan antingen få bägge tester eller bara ett av dem, beroende på syftet med ifyllandet.