{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

CORE är ett logiskt test, eller kognitivt test, som mäter en persons logiska förmåga. 

I CORE finns 19 uppgifter som innehåller åtta figurer som bildar ett logiskt mönster där du ska hitta ett av sex alternativ som passar bäst in i mönstret. Du får maximalt 35 minuter för att slutföra testet, vilket är väl tilltaget. De flesta behöver ungefär hälften av tiden.