{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Ett servicetest mäter din inställning till service. BRIGHT Service mäter fem viktiga beteenden och attityd till service. Vi har även BRIGHT Service & Sälj som innehåller sex beteenden, där vi även mäter ditt självförtroende till sälj.

Testet baseras på själva tjänsteupplevelsen, vilket gör det möjligt att mäta inställningen till service. Styrkan med ett servicetest är att det är enkelt och funktionellt att använda och besvara på ett snabbt och konkret sätt.

Kan jag svara fel?

Du kan inte ha fel servicebeteende. Företaget kan ha ett förhållningssätt till service som antingen matchar eller inte matchar din profil.

BRIGHT tar ca 10-12 minuter att fylla i och består av påståenden som ska besvaras på en sjugradig skala: