{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

ACE är ett logiskt test, eller kognitivt test, som mäter en persons logiska förmåga. Testet är adaptivt och anpassar sig efter förmågan att besvara frågorna. Det är därför av yttersta vikt att man gör sitt yttersta i lösningen av varje fråga.

OLIKA UPPGIFTER I ACE
ACE innehåller numeriska, spatiala och verbala frågor.

______________________________________


De numeriska frågorna mäter en numerisk förmåga som inte kräver mer kunskaper än de man får på gymnasienivå. I dessa ska man lösa en uppgift som presenteras i text, men som kräver att man behärskar de fyra räknesätten. Du får gärna använda miniräknare, papper och penna för att kunna lösa uppgifterna.

________________________________________

De verbala frågorna kan antingen bestå av ordpar som ska paras ihop med ett annat ordpar, där ett ord i det andra ordparet saknas.

__________________________________________

Det kan också vara en mer eller mindre omfattande text som innehåller information där du ska förstå och ange hur saker hänger ihop. De verbala frågorna kräver inga specifika ordkunskaper.

___________________________________________

De spatiala frågorna innehåller olika grafiska figurer där du får ett mönster av åtta figurer där du ska hitta ett av fem alternativ som passar bäst in i mönstret. 

 

UPPFÖLJNING AV RESULTAT

I ACE kan arbetsgivaren som du söker jobb hos använda sig av en funktion som kallas för ACE Confirm som innebär att man under ett bevakat uppföljningstillfälle får göra ett antal kontrolluppgifter för att säkerställa att du som kandidat kan lösa uppgifter motsvarande den nivå av svårighetsgrad som du uppnådde i originaltestet. Det är en möjlighet som arbetsgivaren kan nyttja i de fall man vill känna sig trygg med att kandidaten har genomfört testet på egen hand och utan extern hjälp.