{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Välkommen till Masters e-learning. Här följer ett antal lektioner som berör MPA. Inled med de generella lektionerna och avsluta med de specifika (som innehåller MPA i rubriken). Har du redan genomfört de generella lektionerna tidigare i en utbildning hos oss kan du hoppa över dessa. 

Lycka till!

 

GENERELLA LEKTIONER


METIS INTRODUKTION

http://www.master.se/lektioner/generell/metis-introduktion/


ADMINISTRATION OCH DATASKYDD

http://www.master.se/lektioner/generell/administration-och-dataskydd/


ETIK VID ÅTERKOPPLING

http://www.master.se/lektioner/generell/etik-vid-aaterkoppling/

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

http://www.master.se/lektioner/generell/anvaendningsomraaden/

OLIKA TYPER AV TESTER

http://www.master.se/lektioner/generell/olika-typer-av-tester/


FRÅN VETENSKAP TILL AFFÄRSVÄRDE

http://www.master.se/lektioner/generell/fraan-vetenskap-till-affaersvaerde/

 

SPECIFIKA MPA-LEKTIONER

GUIDE TILL MPA-ÅTERKOPPLING

http://www.master.se/lektioner/specifik/guide-till-mpa-aaterkoppling/

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN MPA

http://www.master.se/lektioner/specifik/anvaendningsomraaden-mpa/

 
GRUNDLÄGGANDE MODELL MPA

http://www.master.se/lektioner/specifik/grundlaeggande-modell-mpa/