{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Välkommen till Masters e-learning. Här följer ett antal lektioner som berör EASI. Inled med de generella lektionerna och avsluta med de specifika (som innehåller EASI i rubriken). Har du redan genomfört de generella lektionerna tidigare i en utbildning hos oss kan du hoppa över dessa. 

Lycka till!

 

GENERELLA LEKTIONER:

METIS INTRODUKTION

http://www.master.se/lektioner/generell/metis-introduktion/
 

ADMINISTRATION OCH DATASKYDD

http://www.master.se/lektioner/generell/administration-och-dataskydd/
 

ETIK VID ÅTERKOPPLING

http://www.master.se/lektioner/generell/etik-vid-aaterkoppling/
 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

http://www.master.se/lektioner/generell/anvaendningsomraaden/
 

OLIKA TYPER AV TESTER

http://www.master.se/lektioner/generell/olika-typer-av-tester/

FRÅN VETENSKAP TILL AFFÄRSVÄRDE

http://www.master.se/lektioner/generell/fraan-vetenskap-till-affaersvaerde/

 

EASI-SPECIFIKA LEKTIONER:


GUIDE TILL EASI-ÅTERKOPPLING

http://www.master.se/lektioner/specifik/guide-till-easi-aaterkoppling/

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN EASI

http://www.master.se/lektioner/specifik/anvaendningsomraaden-easi/
 

GRUNDLÄGGANDE MODELL EASI

http://www.master.se/lektioner/specifik/grundlaeggande-modell-easi/