{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

REKRYTERA RÄTT PERSON

Öka träffsäkerheten i dina rekryteringar med hjälp av Masters rekryteringstester som mäter kandidatens förväntade beteenden och kognitiva förmåga.

Alla nyanställda blir inte så framgångsrika som förväntat. Att definiera och utvärdera en kandidats kompetens är svårt och komplext, särskilt vid rekrytering till seniora roller.

Över 40% av alla nyrekryteringar misslyckas inom 18 månader. Ibland beror det på att vi felbedömt personens kompetens, men oftare handlar det om en felmatchning av beteenden och personliga egenskaper.

PERSONLIGHETSTESTER FÖR FRAMGÅNGSRIK REKRYTERING

Masters testverktyg gör det enklare att skapa en kravprofil som fångar både vilken kompetens och vilka beteendemönster som är viktiga för framgång i en viss roll.

Du kan enkelt samarbeta med kollegor, chefer och kunder för att definiera kravprofiler och matcha dem mot kandidaternas testresultat.

Du får bland annat reda på hur kandidaten:

Alla våra tester är utformade enligt vetenskapligt beprövade metoder och hjälper dig att fokusera på viktiga framgångsfaktorer för en specifik roll. Det gör du genom att först genomföra en jobbanalys som kartlägger tjänstens innehåll och olika förutsättningar. Jobbanalysen blir underlag till ett test som genomförs tidigt i rekryteringsprocessen för att sortera fram lämpliga kandidater.

För att ta reda på vilka kompetenser och egenskaper som är viktiga för framgång i rollen kartlägger du befintliga medarbetare genom att låta dem genomföra testet så att du kan analysera vilka faktorer som skiljer de mest framgångsrika medarbetarna från testgruppen.

Med hjälp av våra tester kan du fatta väl underbyggda beslut i rekryteringsprocessen, vilket minimerar risken för felrekryteringar, diskriminering och godtycke.

Att löpande genomföra lyckade rekryteringar är nödvändigt för att organisationen ska prestera bra och för att ditt företag ska nå sina affärsmål.

VÅRA ARBETSPSYKOLOGISKA TESTER

Våra personlighetstester kartlägger kandidaternas personlighet, kapacitet och potential. Vid rekrytering är det främst Master Person Analys (MPA), ACE och OPTO som används.

MASTER PERSON ANALYS (MPA)

MPA hjälper dig besvara frågor som vilka styrkor och utmaningar de sökande har, vilka beteenden vi kan förvänta oss av dem och hur de kommer att prestera som medarbetare och chefer.

Med MPA kan du bedöma och jämföra kandidaters förmåga att ta sig an nya utmaningar.

Läs mer om MPA.

ACE

ACE mäter kandidaternas kapacitet och potential. Här får du svar på hur snabbt kandidaterna anpassar sig till nya situationer, hur lätt de förstår nytt material och hur snabbt de kan komma in i sitt nya jobb.

Läs mer om ACE.

OPTO

OPTO ger en snabb och objektiv uppfattning om kandidatens framtida prestation i en viss roll genom att mäta faktorer som effektivitet, snabbtänkthet och förmåga till samarbete, innovation, påverkan och leverans.

Läs mer om OPTO.

METIS ANALYSPLATTFORM

I Metis är alla våra lösningar samlade och integrerade på ett ställe så att du kan arbeta sömlöst med kollegor och linjeorganisation för att analysera att från enskilda kandidater och medarbetare till mätning på grupp- eller företagsnivå.

Läs mer om Metis.


LÄS OCKSÅ OM

Förbättrad kandidatupplevelse
Stärk HR:s roll i organisationen

MEST LÄSTA BLOGGINLÄGG OM REKRYTERINGSTESTNING

Hur vet du vem som blir framgångsrik? Del 2 - Kartläggningen 
Hitta rätt kandidat redan innan intervjun
Hur vet du vem som blir framgångsrik? Del 1 - Jobbanalysen