Utveckla MEDARBETARE för att nå affärsmålen

Ofta är aktiviteter inom organisationsutveckling inte kopplade till företagets affärsmål och får därför inte önskat utfall. Masters lösningar hjälper er att bryta ner företagets mål till de beteenden och kompetenser som krävs för att nå målen. Du får beslutsunderlag för olika insatser inom organisationsutveckling för företaget, vilket leder till att minimera gapet mellan önskad och faktisk prestation.

Individuell utveckling

En bra start är att identifiera det individuella utvecklingsbehovet med hjälp av en gapanalys. Masters lösningar innehåller detaljerade rapporter som inkluderar praktiska förslag för att utveckla och motivera företagets medarbetare. Det här har en gynnsam effekt på såväl organisations- som teamutvecklingen inom företaget.

Teamutveckling

Med hjälp av våra personlighetstester är det möjligt att se teamets sammansättning och kunna coacha dem i att kommunicera och interagera mer effektivt och därmed förbättra sitt samarbete.

Organisationsutveckling

Ett framgångsrikt företag behöver förstå sin egen företagskultur och identifiera beteenden som antingen bidrar till eller gör det svårt att genomföra affärsstrategin. Masters lösningar hjälper dig att se både nuläget och det önskade läget. Därefter kan du enkelt engagera medarbetare och ge dem möjlighet att gemensamt identifiera problem, fastställa mål och uppnå önskade resultat. Framöver kan du använda Masters lösningar för rekryterings- och urvalsprocesser så att ni fyller på med ny kompetens som stöttar den valda affärsstrategin.

Läs även mer om våra andra tjänster:

Identifiera framgångsrika beteenden
Förbättra ert rekryteringsarbete

Kontakta oss för frågor eller ett möte där vi berättar mer