STRATEGISK HR:
IDENTIFIERA FRAMGÅNGSRIKA BETEENDEN

För att veta vilka profiler ni behöver rekrytera behöver ni förstå vilka individer och personligheter som fungerar bäst i er organisation på respektive roll. Ett strategiskt HR-arbete handlar om att hitta sätt att mäta och förstå just det.

Tänk dig en möjlighet att få riktig nytta av den HR-data som finns gömd i er organisation. Data som kan ligga till grund för strategiska beslut och kunskap som gör er framgångsrika. När en individ genomgår en rekryteringsprocess, blir nyanställd, deltar i utvecklingsprogram, utbildningar och undersökningar samlas en mängd data in som vi ofta inte drar nytta av.

Vårt mål är att hjälpa organisationer att få strategisk nytta av all den här samlade informationen för att skapa en bättre HR-process - för varje individ och för hela organisationen. Vi vill att du ska kunna fatta välgrundande beslut baserade på fakta, inte på antaganden eller hypoteser.

Med vår analysplattform Metis kan ni samla information och kartlägga all HR-data i er organisation. Vi hjälper er med allt från att implementera Metis till att genomföra projekt för att samla in eller kartlägga befintlig data.

Läs mer om Metis
Läs mer om steg 2: att lyckas med rekryteringsprocessen

Kontakta oss för frågor eller ett möte där vi berättar mer