Att lyckas med sin rekryteringsprocess

En väl fungerande rekryteringsprocess är avgörande om företaget ska lyckas anställa rätt personer. Att välja fel person är ett av de mest besvärliga och kostsamma beslut en organisation kan fatta. Vi har hjälpt tusentals företag runtom i Europa att, med hjälp av rätt testverktyg, lyckas genom hela sin rekryteringsprocess. Vi på Master har kunskap och erfarenhet av rekryteringsprocesser, testverktyg och att arbeta med olika HR-program.

Alla nyanställda blir inte så framgångsrika som förväntat. Över 40% av nyrekryteringar misslyckas inom 18 månader. Att definiera och mäta en kandidats kompetens är komplext, speciellt utan rätt testverktyg. Dessutom måste en rekryteringsprocess säkerställa att kandidaten kommer att fungera med de människor han eller hon ska arbeta med.

Urval med hjälp av vårt TESTverktyg

Genom att fokusera på avgörande specifika beteendemönster och kompetenser optimerar Masters lösningar din sökning och rekryteringsprocess. Du får bland annat svar på hur kandidaten:

  • arbetar
  • relaterar till andra
  • anpassar sig till nya utmaningar
  • handskas med problem de möter
  • vad de motiveras av

Metis analysplattform

Alla Masters lösningar ligger på en och samma analysplattform, Metis. Detta gör att du kan använda och integrera olika lösningar för att analysera just det din organisation behöver. Dessutom kan du enkelt samarbeta online med kollegor, chefer och kunder för att definiera avgörande kravprofiler och matcha dessa med faktiska testresultat. Läs mer om Metis

MPA

Master Person Analys (MPA) används under en rekryteringsprocess. Det hjälper att besvara frågor som vilka styrkor och utmaningar de sökande har, vilka beteenden vi kan förvänta oss av dem och hur de i längden kommer att prestera som medarbetare och chefer. Med MPA kan du bedöma och jämföra kandidaters förmåga att ta sig an nya utmaningar. Läs mer om MPA

ACE

Vår kognitiva lösning ACE kan påvisa hur snabbt kandidater anpassar sig till nya situationer, hur lätt de förstår nytt material samt hur snabbt de kommer in i sitt nya jobb. Läs mer om ACE

Med Masters olika testverktyg får du hjälp att specificera dina krav på personliga kompetenser och sedan identifiera en möjlig match som uppfyller dessa krav. Det handlar om att ge dig en god grund för ditt beslut i rekryteringsprocessen.

Läs mer om hur du kan utveckla ditt strategiska HR-arbete genom att:
Identifiera framgångsrika beteenden
Utveckla individer för att nå affärsmålen