Vårt erbjudande

Med hjälp av våra arbetspsykologiska verktyg och analysplattformen Metis kan du förbättra träffsäkerheten i dina rekryteringar, effektivisera rekryteringsprocessen och etablera ett bra samarbete med linjeorganisationen. Resultatet blir också en bättre kandidatupplevelse med ett starkare arbetsgivarvarumärke som följd.

Vi hjälper dig också använda verktygen för att förverkliga strategisk HR och definiera mätetal som kan relateras till företagets affärsmål.

Rekrytera rätt person

Att löpande genomföra lyckade rekryteringar är nödvändigt för att organisationen ska prestera bra och för att ditt företag ska nå sina affärsmål. Ändå misslyckas över 40% av alla nyrekryteringar inom 18 månader.

Ibland beror det på att vi felbedömt personens kompetens, men oftare handlar det om en felmatchning av beteenden och personliga egenskaper. Med hjälp av våra tester kan du fatta väl underbyggda beslut i rekryteringsprocessen, vilket minimerar risken för felrekryteringar, diskriminering och godtycke.

Masters testverktyg gör det enklare att skapa en kravprofil som fångar både vilken kompetens och vilka beteendemönster som är viktiga för framgång i en viss roll.

Läs mer om hur du kan rekrytera rätt personer till rätt positioner på ditt företag.

98,3 %
av våra kunder
rekommenderar oss till andra

Förbättra kandidatupplevelsen

Kandidaternas upplevelse av ditt företag viktig, inte bara för framtida kompetensförsörjning, utan också för att de lika gärna kan vara framtida kunder, samarbetspartners eller leverantörer. Företag som är duktiga på rekrytering har högre tillväxt och bättre vinstmarginal i jämförelse med sina konkurrenter.

Masters arbetspsykologiska verktyg hjälper dig att skapa en bättre kandidatupplevelse genom att:

  • Göra urval och rekryteringsprocess mer objektiv och transparent.
  • Öka kvaliteten på intervjuer med individuellt anpassade intervjuunderlag.
  • Korta ned rekryteringstiden.
  • Erbjuda omedelbar feedback på testresultat.

Kandidater som fått genomföra någon form av kompetenstester som en del av rekryteringsprocessen är mer nöjda än de som inte fått göra det.

Läs mer om hur du kan förbättra kandidatupplevelsen på ditt företag.

Stärka HR:s roll med strategisk HR

Många företagsledningar som lever kvar i uppfattningen att HR mest handlar om operativ personalhantering och administration, trots att behovet av strategiskt HR-arbete aldrig varit större än idag.

Vi hjälper dig stärka HR-funktionens roll och status genom att sätta processer och verktyg på plats som gör HR-arbetet tydligare och framförallt gör resultaten mer mätbara.

Med hjälp av oss och våra verktyg kan du:

  • Kartlägga organisationens förutsättningar att nå nuvarande affärsmål och göra en gap-analys som visar vilka åtgärder som behöver genomföras.
  • Arbeta med strategisk kompetensförsörjning, både vad gäller rekrytering, kompetensutveckling och successionsplanering.
  • Kartlägga företagets förutsättningar inför större organisationsförändringar eller omställningar.
  • Hitta mätetal för HR som går att sätta i relation till företagets viktigaste KPI:er, som omsättning och vinstmarginal – och därmed göra vinsterna med bra HR-arbete tydliga för både företagsledning och styrelse.

Vi är din partner när du vill bygga ett HR-arbete som företagsledningen ser som en strategiskt viktig del för att nå framtida resultat.

Läs mer om hur du kan stärka HR:s roll på ditt företag.

Enklare samarbete med linjeorganisationen

Våra arbetspsykologiska testverktyg och vår analysplattform Metis är utformade för att du på ett enkelt sätt ska kunna etablera ett nära samarbeta med rekryterande chefer och företagsledningen när det gäller rekrytering, kompetensutveckling och successionsplanering.

Alla rapporter är strukturerade utifrån hur de ska användas och är skrivna på ett lättbegripligt affärsspråk.

För dig som arbetar internationellt finns ett stort antal språk och nationella jämförelsenormer att välja mellan.

Kundservice som ger dig valuta för pengarna

När du har licens för våra verktyg ingår alltid personlig support och stöd när det gäller implementation. Du får också material som hjälper dig genomföra intern utbildning. Vi vill att du ska få full nytta av våra arbetspsykologiska verktyg och känna dig nöjd med de resultat du uppnår.

Så här säger en av våra kunder om hur det är att jobba med Master:

”Alltid extremt hög servicenivå, fantastiskt trevliga människor och förståelse för våra behov. Jag har haft licens i andra testverktyg där kundservicen och bemötandet var ett problem, hos Master är det en fröjd.”

Lars Lindblad, HR-chef på Jungheinrich

Rekrytera rätt person

Öka träffsäkerheten i dina rekryteringar med hjälp av rekryteringstester som matchar kandidatens kognitiva förmåga och förväntade beteenden mot kravprofilen.m.

Läs mer

Förbättra kandidatupplevelsen

Bygg ditt arbetsgivarvarumärke med en rekryteringsprocess som är effektiv, transparent och objektiv - och som ger kandidaterna möjlighet att visa sin kompetens.

Läs mer

Stärk HR:s roll

Skapa en framgångsrik HR-funktion med hjälp av metoder och verktyg för strukturerat arbete med kartläggning, analys och mätning av måluppfyllnad.

Läs mer