utbildningskalender

 

Anmäl dig till våra utbildningar via utbildning@master.se  Ange vilken utbildning och datum, samt dina kontaktuppgifter, företag och var vi ska skicka fakturan. Samtliga certifieringsutbildningar innefattar e-learning innan den lärarledda utbildningen genomförs. För att kunna nyttja verktygen i ditt arbete krävs att det företag du är anställd på har en giltig licens med Master Sverige AB. Kontakta oss gärna för mer information, tel 08-32 42 42.

 

om- och avbokningsregler

Vid avbokning 15-28 dagar före utbildningsstart debiteras 50 % av ordinarie utbildningsavgift. Vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningsstart debiteras 100 % av ordinarie utbildningsavgift. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Master. Vid avbokning pga. sjukdom utgår ingen debitering förutsatt att sjukintyg från läkare kan presenteras.

Master har rätt att ställa in en utbildning varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

 

plats för utbildningar

Utbildningar i Stockholm äger rum på Scandic Grand Central.
Utbildningar i Göteborg äger rum på Scandic Crown.
Utbildningar i Malmö äger rum på Scandic Triangeln.

 

MPA certifieringsutbildning (dag 1 kl 09:00-16:30, dag 2 kl 09:00-16:00)

28-29 augusti  Stockholm (fullbokad)

25-26 september  Stockholm

16-17 oktober  Malmö

23-24 oktober Göteborg

13-14 november Stockholm

 

ACE certifieringsutbildning (kl 09:00-12:00)

4 september Stockholm (fullbokad)

9 oktober Stockholm

27 november Stockholm

 

EASI certifieringsutbildning (kl 09:00-17:00)

20 november Stockholm

 

OPTO certifieringsutbildning (kl 09:00-16:00)

5 september Stockholm

10 oktober Stockholm

28 november Stockholm