utbildningskalender

 

Anmäl dig till våra utbildningar via utbildning@master.se  Ange vilken utbildning och datum, samt dina kontaktuppgifter, företag och var vi ska skicka fakturan. Samtliga certifieringsutbildningar innefattar e-learning innan den lärarledda digitala utbildningen genomförs. För att kunna nyttja verktygen i ditt arbete krävs att det företag du är anställd på har en giltig licens med Master Sverige AB. Kontakta oss gärna för mer information, tel 08-32 42 42.

 

om- och avbokningsregler

Vid avbokning 15-28 dagar före utbildningsstart debiteras 50 % av ordinarie utbildningsavgift. Vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningsstart debiteras 100 % av ordinarie utbildningsavgift. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Master. Vid avbokning pga. sjukdom utgår ingen debitering förutsatt att sjukintyg från läkare kan presenteras.

Master har rätt att ställa in en utbildning varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

 

plats för utbildningar

From april 2020 håller vi samtliga våra utbildningar och dess olika moment digitalt. 

 

Certifierad Rekryterare DNV-GL (Dag 1 KL: 09:00-17:00, DAG 2 kl: 09:00-17.00)

På begäran

 

MPA certifieringsutbildning (kl: 09:00-17:00)

3-4 juni 

2 september

7 oktober

4 november

2 december

 

ACE certifieringsutbildning (kl: 09:00-13:00)

9 juni

10 september

15 oktober

12 november

10 december

 

EASI certifieringsutbildning (kl: 09:00-17:00)

21 oktober

 

OPTO certifieringsutbildning (kl: 09:00-17:00) 

10 juni

9 september

14 oktober

11 november

9 december

 

Om ni är intresserade av att vi håller utbildning internt för er så ber vi er kontakta oss på utbildning@master.se