Rekryteringsutbildning i samarbete med wecompose

Master genomför WeCompose godkända rekryteringsutbildning av DNV-GL och är riktad till företag som har ambition att öka träffsäkerheten vid rekrytering, effektivisera sina processer och öka kandidatupplevelsen.

Rekryteringsutbildningen är framtagen av WeCompose och godkänd av DNV-GL för att deltagaren ska kunna certifiera sig enligt DNV-GL;s standard. Utbildningens kursplan och certifiering utgår från forskning, internationella standards och gällande lagar (DNV GL, ISO 10667, ISO 30405, EFPA standards mfl). Utbildningen är utvecklad av WeCompose i samarbete med DNV-GL.

Företag kan använda utbildningen som strukturerad kompetensutveckling som säkerställer efterlevnad av branchstandards, lagar och vedertagen forskning inom rekrytering.

Den kunskap om nyckeltal, effektivitet och rekryteringsmetodik som ges under utbildningen gör att ni som företag kan arbeta mer konsultativt mot kunder/rekryterande chef än att bara fylla en vakans. Eftersom utbildningen följer universella standards kan du vara säker på att den håller samma nivå som motsvarande utbildningar av andra leverantörer och utbildningar utanför landsgränsen, som i exempelvis Norge.

Mål och kursinnehåll

Utbildningen ger kursdeltagarna större förståelse för hur sökandet och urvalet av kandidater kan göras så träffsäkert och effektivt som möjligt.

Kursdeltagarna får bl.a. lära sig att:

  • Designa, utvärdera och validera rekryteringsprocesser
  • Arbetsanalyser och kravställning
  • Göra kostnads- och nyttoanalyser vid rekrytering
  • Utvärdera rekryteringstjänsters pris och kvalitet
  • Göra modeller för kundundersökningar och kandidatupplevelser, utvärdera bedömningar
  • Bedöma arbetspsykologiska testverktyg
  • Jobba efter rådande lagstiftning, branschkrav och standards inom rekrytering

Kursledare är Johanna di Sivo, Certifierad rekryterare enligt DNV-GL

Kurstillfällen

Vi genomför utbildningar både vid öppna tillfällen samt företagsspecifika tillfällen. Öppna tillfällen i vinter är:

 22-23 Januari - Stockholm

18-19 Mars - Stockholm

För frågor, priser och anmälan, vänligen maila: utbildning@master.se