{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Varför du ska gå vår rekryteringsutbildning

Den här utbildningen riktar sig till dig som har för avsikt att certifiera dig som rekryterare hos DNV.

Rekryteringsutbildningen är godkänd av DNV för att deltagaren ska kunna certifiera sig enligt DNv;s standard. 

Utbildningens kursplan och certifiering utgår från forskning, internationella standarder och gällande lagar (DNV GL, ISO 10667, ISO 30405, EFPA standarder mfl) inom rekrytering.

Den kunskap om nyckeltal, effektivitet och rekryteringsmetodik som ges under utbildningen utgör grunden i den certifiering som man vid ett senare tillfälle schemalägger hos DNV. Kunskaperna gör att ni som företag kan arbeta mer konsultativt mot kunder/rekryterande chefer än att bara fylla en vakans. Eftersom utbildningen följer globala standarder kan du vara säker på att den håller samma nivå som motsvarande utbildningar av andra leverantörer och utbildningar utanför landsgränsen, som i exempelvis Norge.

Mål och kursinnehåll
Utbildningen ger kursdeltagarna större förståelse för hur sökandet och urvalet av kandidater kan göras så träffsäkert och effektivt som möjligt. Kursdeltagarna får bl.a. lära sig att:

  • Designa, utvärdera och validera rekryteringsprocesser
  • Arbetsanalyser och kravställning
  • Göra kostnads- och nyttoanalyser vid rekrytering
  • Utvärdera rekryteringstjänsters pris och kvalitet
  • Göra modeller för kundundersökningar och kandidatupplevelser, utvärdera bedömningar
  • Bedöma arbetspsykologiska testverktyg
  • Jobba efter rådande lagstiftning, branschkrav och standarder inom rekrytering

Inför utbildningen kommer ni att få en litteraturlista på litteratur som behöver köpas in och läsas inför både utbildningen och den kommande certifieringen. 

Kursledare är Johanna di Sivo, Certifierad rekryterare enligt DNV.

För mer information och bokning av företagsspecifik utbildning maila oss via den gröna knappen nedan.