Certifieringsutbildningar

Certifieringsutbildningarna ger dig behörighet att tillämpa våra beprövade lösningar för utmaningar inom urval och utveckling. Ett certifikat delas ut efter godkänt deltagande.

 • Definiera framgångskriterier för beteende på jobbet
 • Bedöma beteende
 • Matcha resultat mot definierade beteendekriterier
 • Kvalificera dina sökande 
 • Informera berörda parter och vägleda dem i sina beslut

Certifiering i MPA

Du lär dig att definiera, matcha och välja den beteendemässigt ideala profilen för tjänsten baserat på Master Person Analys.

Denna utbildning förbereder dig att:

 • Definiera framgångskriterier för beteende på jobbet
 • Bedöma beteende
 • Matcha resultat mot definierade beteendekriterier
 • Genomföra strukturerade återkopplingssamtal
 • Välja rätt person för jobbet
 • Informera berörda parter och vägleda dem i sina beslut

Utbildningen består av en förberedande e-learning i kombination med 2 dagars instruktörsledd utbildning med fokus på praktisk tillämpning och effekter.

För att få mer detaljerad information var vänlig använd kontaktformuläret.

Certifiering i OPTO 

Du lär dig att hantera den process där OPTO ingår genom att definiera, matcha och utvärdera beteenden.  

Denna utbildning förbereder dig att:

 • Definiera framgångskriterier för beteende på jobbet
 • Bedöma beteende
 • Matcha resultat mot definierade beteendekriterier
 • Kvalificera dina sökande 
 • Informera berörda parter och vägleda dem i sina beslut

Utbildningen består av en förberedande e-learning i kombination med 1 dags instruktörsledd utbildning med fokus på process och effekter.

För att få mer detaljerad information var vänlig använd kontaktformuläret.

Certifiering i ACE 

Du lär dig att bedöma medarbetares möjligheter att utifrån förmåga matcha jobbets krav i både screening och urvalssituationer.

Denna utbildning förbereder dig att:

 • Fastställa kriterier för förmåga, komplexitet och lärande i jobbet
 • Bedöma en persons möjligheter att resonera, hantera komplexitet och lära nytt
 • Matcha medarbetares resultat mot fastställda kriterier i jobbet
 • Genomföra strukturerade återkopplingar 
 • Välja rätt person för jobbet
 • Informera intressenter och vägleda dem i sina beslut

Utbildningen består av en förberedande e-learning i kombination med 3 timmars instruktörsledd utbildning med fokus på process och effekter.

För att få mer detaljerad information var vänlig använd kontaktformuläret.

Certifiering i EASI

Som utbildare eller chef lär du dig att framgångsrikt driva utvecklingsprocesser inom kommunikation, individuell utveckling och team building med beteende och motivation som utgångspunkt.

Denna utbildning förbereder dig att:

 • Bedöma en persons typiska beteende och motivation
 • Identifiera kritiska skillnader (gap) mellan beteende och motivation hos en person
 • Att arbeta med styrkor och fallgropar för att utveckla enskilda individer och team
 • Att använda utvecklingskatalogen i utvecklingssyfte
 • Använda olika praktiska gruppövningar i ditt arbete med att utveckla andra
 • Stötta icke-certifierade chefer i att använda beteende och motivation i sina utvecklingssamtal.
 • Koppla EASI till olika ledarskapsstilar
 • Kartlägga team i rekryteringssammanhang

  Utbildningen består av en förberedande e-learning i kombination med 1 dags instruktörsledd utbildning med fokus på praktisk tillämpning och effekter.

För att få mer detaljerad information var vänlig använd kontaktformuläret eller anmäl dig till en specifik utbildning via vår utbildningskalender online.