Certifieringsutbildningar

Certifieringsutbildningarna ger dig behörighet att tillämpa våra beprövade lösningar för utmaningar inom urval och utveckling. Ett certifikat delas ut efter godkänt deltagande.

 • Definiera framgångskriterier för beteende på jobbet
 • Bedöma beteende
 • Matcha resultat mot definierade beteendekriterier
 • Kvalificera dina sökande 
 • Informera berörda parter och vägleda dem i sina beslut

Certifiering i MPA

Du lär dig att definiera, matcha och välja den beteendemässigt ideala profilen för tjänsten baserat på Master Person Analys.

Denna utbildning förbereder dig att:

 • Definiera framgångskriterier för beteende på jobbet
 • Bedöma beteende
 • Matcha resultat mot definierade beteendekriterier
 • Genomföra strukturerade återkopplingssamtal
 • Välja rätt person för jobbet
 • Informera berörda parter och vägleda dem i sina beslut

Utbildningen består av en förberedande e-learning i kombination med 2 dagars instruktörsledd utbildning med fokus på praktisk tillämpning och effekter.

För att få mer detaljerad information var vänlig använd kontaktformuläret.

Certifiering i OPTO 

Du lär dig att hantera den process där OPTO ingår genom att definiera, matcha och utvärdera beteenden.  

Denna utbildning förbereder dig att:

 • Definiera framgångskriterier för beteende på jobbet
 • Bedöma beteende
 • Matcha resultat mot definierade beteendekriterier
 • Kvalificera dina sökande 
 • Informera berörda parter och vägleda dem i sina beslut

Utbildningen består av en förberedande e-learning i kombination med 1 dags instruktörsledd utbildning med fokus på process och effekter.

För att få mer detaljerad information var vänlig använd kontaktformuläret.

Certifiering i ACE 

Du lär dig att bedöma medarbetares möjligheter att utifrån förmåga matcha jobbets krav i både screening och urvalssituationer.

Denna utbildning förbereder dig att:

 • Fastställa kriterier för förmåga, komplexitet och lärande i jobbet
 • Bedöma en persons möjligheter att resonera, hantera komplexitet och lära nytt
 • Matcha medarbetares resultat mot fastställda kriterier i jobbet
 • Genomföra strukturerade återkopplingar 
 • Välja rätt person för jobbet
 • Informera intressenter och vägleda dem i sina beslut

Utbildningen består av en förberedande e-learning i kombination med 3 timmars instruktörsledd utbildning med fokus på process och effekter.

För att få mer detaljerad information var vänlig använd kontaktformuläret.

Certifiering i EASI

Som utbildare eller chef lär du dig att framgångsrikt driva utvecklingsprocesser inom kommunikation, individuell utveckling och team building med beteende och motivation som utgångspunkt.

Denna utbildning förbereder dig att:

 • Bedöma en persons typiska beteende och motivation
 • Identifiera kritiska skillnader (gap) mellan beteende och motivation hos en person
 • Att arbeta med styrkor och fallgropar för att utveckla enskilda individer och team
 • Att använda utvecklingskatalogen i utvecklingssyfte
 • Använda olika praktiska gruppövningar i ditt arbete med att utveckla andra
 • Stötta icke-certifierade chefer i att använda beteende och motivation i sina utvecklingssamtal.
 • Koppla EASI till olika ledarskapsstilar
 • Kartlägga team i rekryteringssammanhang

  Utbildningen består av en förberedande e-learning i kombination med 1 dags instruktörsledd utbildning med fokus på praktisk tillämpning och effekter.

Samtliga våra utbildare är certifierade rekryterare hos DNV-GL.

För att få mer detaljerad information var vänlig använd kontaktformuläret eller anmäl dig till en specifik utbildning via vår utbildningskalender online.