Metis – KRAFTFULL GDPR-godkänd analysplattform för STRATEGISKT HR-ARBETE

Metis är idag Europas mest använda analysplattform inom arbetspsykologi. Metis gör det möjligt för företag att rekrytera rätt medarbetare och förbättra deras prestation i enlighet med affärsmålen. Utvecklat på den senaste Windows teknologin och en tillgänglighet på 99,9% året om.

en plattform som följer GDPR 

Korrekt hantering och skydd av personlig data har blivit ett viktigt ansvarsområde för dig inom HR. Inte bara för att läckor skulle göra att det flesta företag hamnade på löpsedlarna men för att en tydlig och säker datapolicy bygger tillit till ert varumärke. Metis testas årligen av den oberoende partern Deloitte för att säkerställa att både plattformen och arbetsflöden lever upp till kraven i GDPR. Med METIS får du en analysplattform som till hundra procent stöttar ert GDPR-arbete så att du kan ägna dig åt att bygga talanger istället för att oroa dig för IT-säkerhet. 

Med metis kan ni:

 • Höja medarbetares prestation
 • Säkerställa att rätt medarbetare anställs
 • Spara tid och pengar på effektiva processer
 • Omvandla företagskultur och värderingar till dagliga beteenden
 • Förenkla samarbetet mellan HR och linjeorganisation i rekryterings-och utvecklingsfrågor
 • Eliminera diskriminering i rekryteringsprocesser

Metis innehåller:

 • Arbetspsykologiska tester – personlighet, beteende, motivation, attityd, begåvning
 • Enkäter – kundspecifika undersökningar
 • Kravprofiler – tjänstenivå, företagsnivå, affärsmålsnivå och kultur
 • Företagets profiler/resultat/KPI:er
 • Kandidaters profiler/resultat
 • Analyser av profiler/resultat på företagsnivå, gruppnivå och individnivå
 • Rapporter av profiler/resultat på företagsnivå, gruppnivå och individnivå
 • Integrationsmöjligheter gentemot rekryterings- och HR system.
 • Möjligheten att massadministera (flera test till flera kandidater samtidigt)
 • Möjligheten att screena

Rekrytera framgångsrikt med tester! Lär dig allt om en träffsäker rekryteringsprocess - helt kostnadsfritt - under fyra veckor i vår mejlskola.

Läs mer och börja prenumerera