EASI utvecklingstest

EASI är nästa generations typologitest som beskriver såväl beteende som motivation på individ- och gruppnivå. Utvecklingstestet EASI är konstruerat för att få företag att snabbt förstå vad som behövs förbättras och hur de ska göra det.

Med EASI kan ni öka motivationen hos medarbetarna genom att de bättre förstår sina utvecklingsområden, vad som motiverar dem och hur de kan fortsätta utvecklas. Ni får möjlighet att identifiera framgångsrika kommunikationsstilar så att gruppen fungerar bättre. EASI kan helt enkelt göra det både enklare och roligare att jobba i er organisation.

EASI visar:

  • Vad som motiverar respektive medarbetare
  • Vilket beteende som finns i gruppen
  • Styrkor och fallgropar
  • Vilken kommunikationsstil som är mest framgångsrik

EASI innehåller:

  • Typologitest som mäter motivation
  • Typologitest som mäter beteende
  • Gapanalys
  • Självförklarande och anpassade rapporter för olika syften och mottagare

 

It is extremely valuable that employees at all levels see EASI as a comprehensible and practical tool, which is not overly complicated or theoretical.

Head of Learning & Development - Ascom AG

Ladda ner broschyren för att läsa mer om EASI (eng)

Ladda ner