{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

FRÅGOR OM GENOMFÖRANDET


Ibland kan testpersonen ha problem vid genomförandet av MPA. Det vanligaste är att man har missat instruktionen om hur ifyllandet ska gå till. Oftast har man istället för att välja ett påstående som passar bäst och ett som passar sämst valt två av varje. Be personen bara välja ett av varje så kommer hen att komma vidare. 

 

 

Det kan också hända att frågeformuläret "fryser" vid en fråga och testpersonen kommer inte vidare. Skicka då ett nytt test till personen ifråga. Gå in i aktuellt assessment och välj Lägg till svarsperson och leta upp denne bland befintliga personer. Fullfölj sedan guiden. Radera det icke fullständiga testet i samma assessment genom att markera rutan och klicka på Ta bort svarsperson.