{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

TESTPERSONEN KAN INTE KOMMA VIDARE I TESTFORMULÄRET

Ibland "fryser" frågeformuläret vid en fråga och testpersonen kommer inte vidare.

Gå till aktuellt assessment och lägg till personen på nytt och skicka en ny inbjudan.