Välkommen till sidan för testtagare

Om du nyligen har genomfört eller är på väg att genomföra ett psykometriskt test, kan den här sidan förse dig med information om hur du kan förbereda dig och vad du kan förvänta dig.

Psykometriska tester används för att ta fram information om hur väl du kommer att passa in i en framtida jobbroll eller organisation. Tester kan också användas för att öka medveten om olika beteendemönster och utveckla dem. Korrekt genomförda tester ger både dig och din arbetsgivare en bättre förståelse av hur väl du passar de krav som ställs i organisationen och vad det innebär för ett möjligt framtida samarbete.

Några av de vanligast förekommande psykometriska testerna som används i en organisation är kapacitets- och personlighetstester.

kapacitetstest

De här testen tittar på din förmåga att hantera komplexitet: Vilken nivå av komplexa problem kan du lösa korrekt? Det är idag kritiskt för de flesta arbeten.

ACE: Masters Adjustable Competence Evaluation tittar på din logiska, analytiska förmåga. Denna förmåga använder vi var dag för att lösa problem. ACE används i första hand i samband med rekrytering.

Personlighetstest

Personlighetsanalysen tittar på dina beteendemönster individuellt och i relation till andra. Beteendemönster beskriver sällan en persons enda sätt att bete sig, men indikerar ett typiskt beteende i situationer när han eller hon inte medvetet försöker att förändra det.

MPA: Master Person Analysis är en personlighetsanalys som beskriver dina beteendemönster med en niogradig skala. Det används vid rekrytering och personlig utveckling.

EASI: Masters EASI typologi beskriver dina förutsättningar utifrån fyra grundläggande personlighetstyper. EASI används för personlig utveckling och för att förbättra kommunikation mellan människor.

Generellt känner sig människor obekväma och stressade om de konstant utmanas av problem som är för komplexa eller om de måste agera annorlunda än deras normala beteendemönster. Det är därför viktigt att ha en god förståelse av hur väl de analytiska resultaten passar arbetsrollen.

Varför ska jag göra ett test?

Varför göra bedömningar av människor?

Läs mer

Förberedelser

Ta reda på hur man bäst förbereda sig för att ta ett test.

Läs mer

Kan jag bli bättre på testet genom att öva?

Här kan ni träna på tester.

Läs mer

Jag gjorde ett liknande test, men fick ett annat resultat

Varför skiljer sig Masters testresultat från ett annat test jag genomförde?

Läs mer

Rättvisande test och speciella behov

Tester ska vara rättvisa för alla som använder dem.

Läs mer

Jag hittar inte det jag söker…

Jag kan inte hitta den information jag vill ha på dessa sidor ...

Läs mer