Skapa en ny användare i Metis

Nedan hittar du en instruktion om hur man skapar och skickar användaruppgifter i METIS

 

Gå till “Metis Administration” och välj “Användarinloggningar”

 

Lägg till en ny användare. 

Om användaren redan finns i “Personlistan” klicka på “Välj person”

och sök fram den i listan.

 

Om personen inte finns, fyll i Förnamn, Efternamn och E-post.

Efter att du fyllt i informationen klickar du på "Användarnamn"
och ett lösenord skapas

Klicka på “Spara”

 

Välj den person du har skapat och skicka kontouppgifter via kuvertet.

 

 

Välj önskad mall med korrekt språk i rullistan och tryck "Slutför"

Systemet skickar nu ett mail som innehåller informationen till mottagaren (inkl länk till Metisklienten).