{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

SKRIFTLIG ÅTERKOPPLING

Säkerställ att en rapport är nedladdningsbar i samband med att du upprättar ett nytt assessment i MPP (till höger under testets inställningar, välj Score report). Då har du uppfyllt minimumkraven gällande återkoppling till sökande/kandidat. Det räcker alltså med att låta den sökande få ta del av sin rapport. Det skapar också en transparens i processen som kommer att vara till fördel för er som arbetsgivare. Ju mer transparens desto större möjlighet att kunna få tillbaka sanningsenliga svar från era sökande.

 

MUNTLIG ÅTERKOPPLING
CORE Intervjuguide är en utförlig rapport som fungerar som ett stöd i en muntlig återkoppling. Den påminner om inledning och GDPR-relaterad information såväl som ger exempel på frågeställningar kring problemlösning och testets genomförande. CORE Intervjuguide skrivs ut specifikt för kandidaten och finns tillgänglig i MPP.