Vår historia inom hr

Företaget grundades 1985 av Bjarne Mønster, som tog med sig in i bolaget många års samlad erfarenhet inom ledarskap och utbildning samt en lång karriär i ledande positioner i internationella företag.

Master expanderade snabbt i Skandinavien pga av efterfrågan och behov av den professionella verksamhet Master representerade. 1988 startades verksamhet i Sverige följt av satsning i både Norge och Finland.

Under de första åren fokuserade Bjarne och hans team i första hand på utbildning, coachning och utveckling av befintliga medarbetare och ledare. Därefter tog Master uppdrag inom executive search och rekrytering och parallallet utvecklades unika verktyg för bedömning och analyser inom områdena typologi, karriärvägledning osv.

Det blev snart uppenbart att för att möta de ökande kraven inom HR behövde Master tillhandahålla ett strukturerat tillvägagångssätt och ett pålitligt verktyg som kunde stödja HR-chefer i deras interna analysprocesser.

Den första versionen av MPP, Master Person Profil, släpptes 1986 efter 5 års intensivt utvecklingsarbete. Sedan dess MPP har kontinuerligt utvärderats, förbättras, dokumenteras och anpassats till ändrade affärsbehov och den senaste tekniken.

Under 1990-talet ändrades Masters fokus från HR-uppgifter och konsultuppdrag till utveckling och dokumentation av analyser samt tester inom personlighet, färdighet, kognitiva förmågor, motivation, etc.

Tillväxten i resten av Europa kom snabbt då många stora företag sökte nya och bättre sätt att hantera de ökade kraven inom HR.

Idag är Master den ledande europeiska leverantören av psykometriska verktyg för analys av HR- information.