{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

– Vi använder personlighetstestet MPA till i stort sett all rekrytering och viveka_firstreservebemanning. Kapacitetstestet ACE använder vi till chefsrekrytering. Och utvecklingstestet EASI erbjuder vi både till våra kunder och använder för egen del när vi utvecklar våra team. Då och då använder vi alla testen vid en och samma rekrytering, till exempel när vi vill ha en djupare analys av en kandidat för att se hur rollen passar. Testerna ger tyngd och är ett smart komplement till djupintervjuer och referenser, berättar Viveka.

– Och att vi har de här verktygen stärker First Reserves varumärke. Våra kunder får ett mervärde tack vare våra certifieringar och licenser. Det här visar att vi är professionella och seriösa, menar hon.

Ett av de tester vi på Master erbjuder HR-avdelningar och rekryteringsföretag är EASI. Det här utvecklingstestet används för teamanalys och undersöker vilka egenskaper som ett team behöver för att utvecklas. Dessutom kvalitetssäkras rekryteringen genom en mer exakt kravprofil utifrån testet. Då är chansen stor att våra kunder hittar rätt kandidat från start. Det här betyder också att rekryteringsföretag kan erbjuda bredare service till sina befintliga kunder. Allt handlar inte bara om ren rekrytering, det kan också handla om analys och utveckling. Och det är det här testet som Viveka uppskattar mest.

– Mitt favoritverktyg är EASI, utvecklingstestet. Det är lätt att förstå, kul att använda och ger tydliga resultat när det gäller beteende- och kommunikationsstil i en grupp eller hos en person. Det funkar jättebra för teamanalys. Resultaten ligger sedan till grund för vidareutvecklingen och det är ett roligt jobb, säger hon.


FYRA BRA SAKER MED MASTER ENLIGT VIVEKA:

MASTERS TESTER

METIS – analysplattform
MPA – personlighetstest
ACE – kapacitetstest
BRIGHT – screeningtest för serviceyrken
EASI – utvecklingstest