”Rekryteringscenter har gett ökad kvalitet i kommunens rekryteringar”

Att bygga ett rekryteringscenter är både varumärkesstärkande och lönsamt. Åtminstone om man får tro Inger Klangebo, HR-chef för Falu kommun, som sedan år 2011 framgångsrikt tillsammans med sina kollegor driver ett sådant på central, kommunal nivå. Master, som varit en partner i utvecklingsarbetet, fick möjlighet att ställa några frågor till Inger.

 

 

Hur kom ni fram till beslutet att bilda ett rekryteringscenter?


År 2010 startade jag en HR-transformation där vi identifierade tre viktiga utvecklingsprojekt för att gå från traditionell PA till HR. Det var 1) Rekryteringsprocessen 2) Arbetsgivarvarumärket 3) Kompetensförsörjningsplaner.Rekrytering var det första och snabbast ut - tanken var att det skulle märkas direkt!

Att starta ett rekryteringscenter var ett strategiskt sätt att stoppa felrekryteringar och snabbt påverka ledarskapet i kommunen. Vi började kartlägga rekryteringsprocessen, kom i kontakt med författaren och föreläsaren Malin Lindelöw som delade vår syn och jag såg att ett rekryteringscenter skulle vara en väg in för både interna chefer och sökande, vilket också skulle öka vårt arbetsgivarvarumärke. Jag jobbade fram en prismodell och fick igenom förslaget i den omorganisation som beslutades. En framgångsfaktor i detta var att vi under flera år utbildat chefer i kompetensbaserad rekrytering och fått dem att inse hur svårt det är.

Vilka utmaningar stod ni inför bildandet av rekryteringscenter?


Som i allt förändringsarbete är det en utmaning att få med sig chefer och användare och att de inte ska stirra sig blinda på prismodellen, utan se mervärdet. Det gick förvånansvärt lätt, mycket på grund av att vi direkt kunde rekrytera tre mycket duktiga medarbetare till rekryteringscentret (idag är vi fyra på heltid).

En annan utmaning var att ställa om från ett gammalt till nytt arbetssätt. Det skedde stegvis och idag säger vi: "Vi gör halva jobbet när du ska rekrytera. Det är den halvan som består av att annonsera, gallra, testa och välja rätt talanger till din verksamhet. På köpet får du värdefulla medskick och stöd i hur du ska introducera och välkomna din talang"

 

Vad har Master bidragit med?    

Master har bidragit till att vi är så professionella i "den första halvan". Ni har stärkt oss och gett oss mod att gallra på tester och i att vara ett riktigt stöd till chefer genom hela processen, från att sätta kriterier för tjänsten till tredjepartsrapporten samt i att coacha chefen inför den nya talangens ankomst. Tack vare ert seriösa arbete med stor normgrupp har vi kunnat ta dessa steg och vi känner att vi själva hela tiden växer och utvecklas som chefens stöd i rekryteringsprocessen.