{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Här samlar vi viktig information för ditt användande. Du är varmt välkommen att spara länken till denna sida som en favorit i din webbläsare och komma tillbaka. Du kan också med fördel ladda ner det material du behöver. Saknar du något, kontakta oss på Master, tel: 08-32 42 42 eller support@master.se.

Besök även vår Youtube-kanal för att titta på webinar, instruktionsvideos mm.


VAD ÄR OPTO?
OPTO betyder "Jag väljer" på latin och är ett normativt personlighetstest som bygger på femfaktormodellen (BIG 5). OPTO består av 154 påståenden som ska graderas på en sjugradig skala. Dessa 154 påståenden mäter 20 aspekter som klustras ihop två eller tre och utgör 8 dimensioner. Dessa 8 dimensioner täcker huvudområden som har att göra med Människor, Samarbete och Utforskande. OPTO uppvisar korrelation med prestation och kan därför användas som ett prestationsfilter (sk screening). OPTO lämpar sig för olika typer av processer och i olika faser av processen.


GRUNDERNA I OPTO
Här kan du se vårt förinspelade presentationswebinar om OPTO som personlighetstest. Här hittar du en översikt över OPTO:s dimensioner och aspekter (skalorna). I övrigt hänvisar vi dig som användare till den e-learning (master.litmos.com) du genomgick i samband med certifieringen. Du har möjlighet att aktivera ditt konto igen om det har gått en tid sedan du gjorde utbildningen. Hör av dig till Master så återaktiverar vi det om det behövs. 

 

OPTO-RESULTAT OCH NORMGRUPP
Resultatet i OPTO presenteras i en STEN-skala. En tiogradig poängskala som står för Standard Ten. Varje STEN-poäng motsvarar en procentuell del av normgruppen, se fördelningen här. Den senaste svenska normgruppen (insamlad under december 2018) består av 1071 svenskar i arbetsför ålder. Den representerar den svenska arbetsföra populationen. Det finns totalt sex OPTO-normer att använda för jämförelse, bl a en internationell norm. Välj norm baserat på var tjänsten är placerad eller kulturen på företaget där tjänsten utförs.

 

FORMULÄRSPRÅK
Testet tar i sin helhet ca 30-35 minuter att fylla i och består av 154 påståenden som besvaras på en sjugradig skala. Formuläret finns idag på svenska, danska, engelska, finska, franska, tyska, norska och spanska. 

 

MUNTLIG ÅTERKOPPLING
Här hittar du OPTO - checklista för återkoppling som ger en struktur till inledningen i en muntlig återkoppling med en testperson. Vi har även skapat ett talmanus som gör det enkelt att hålla en röd tråd i inledningen.


OPTO-RAPPORTER (DEMO)

Det finns åtta olika individrapporter som du kan nyttja för olika tillfällen. Du kan göra Poängrapporten (innehåller resultatet på de åtta dimensionerna), den Utökade poängrapporten (innehåller resultatet på de 20 aspekterna), Poängsidan eller Sida om ledarskapsperspektivet nedladdningsbar för testpersonen.

Om du ska genomföra en muntlig återkoppling kan du som användare skriva ut en översiktlig Poängsida (med åtta dimensioner) eller en Utökad poängsida som innehåller både Dimensioner och korresponderande 20 Aspekter. Intervjuguide (med de åtta dimensionerna) eller en Utökad Intervjuguide (med de 20 aspekterna). Respektive rapport ger förslag på frågor baserat på testpersonens resultat.

När du ska presentera en testpersons resultat för en uppdragsgivare har du möjlighet att nyttja Beslutsrapporten. För ytterligare fokus på tjänstens krav kan du skapa en Beslutsrapport som innehåller matchning mot ett Criteria

 

FÖRDJUPNINGSMATERIAL
Här hittar du det senaste OPTO-webinaret (ca 23 min). Här hittar du en rapport som i djuphet och på ett mer konkret sätt beskriver nyanserna i de olika aspekterna i OPTO. Den stöttar dig i att skapa Criteria och ger även förslag på allmänna frågor att ställa till kandidater. För dig som vill fördjupa dig i OPTO kan också läsa om hur de olika aspekterna korrelerar med de olika faktorerna i Big 5 (OCEAN). I detta inspelade webinar tittar vi lite närmare på olika mörka sidor och urspårningstendenser och hur vi kan identifiera dem i OPTO. 

Har du frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på Master, 08-32 42 42.

Här hittar du information om hur du kommer igång med Metis.


MASTERS ANVÄNDARSAJTER
METIS användarsajt
OPTO användarsajt
ACE användarsajt
EASI användarsajt
BRIGHT användarsajt
MPA användarsajt