{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Här samlar vi viktig information för ditt användande. Du är varmt välkommen att spara länken till denna sida som en favorit i din webbläsare och komma tillbaka. Du kan också med fördel ladda ner det material du behöver. Saknar du något, kontakta oss på Master, tel: 08-32 42 42 eller support@master.se.

Besök även vår Youtube-kanal för att titta på webinar, instruktionsvideos mm.

 

VAD ÄR MPA?
MPA står för Master Person Analys och är ett sk ipsativt personlighetstest som mäter en persons typiska arbetsbeteende. Frågeformuläret består av 160 påståenden fördelade i 40 grupper (fyra i varje). I varje grupp väljer man ett av fyra påståenden som passar bäst och ett av övriga tre påståenden som passar sämst. Testresultatet beskriver ditt resultat i sammanlagt nio egenskaper fördelade på tre huvudområden - drivfaktorer, sociala faktorer och arbetsstil.


GRUNDERNA I MPA
Behöver du repetera grunderna i MPA och Metis? Här har du vårt förinspelade webinar.  I övrigt hänvisar vi dig som användare till den e-learning (master.litmos.com) du genomgick i samband med certifieringen. Du som jobbar på ett företag med en giltig licens men som inte har genomgått e-learning har möjlighet att få ett konto för att fräscha upp dina kunskaper. Hör av dig till Master så upprättar vi ett sådant.

Om du vill läsa eller ladda ner skriftligt material så finns en MPA-manual. Den innehåller bl a de kompletterande egenskapernas uppbyggnad.


RESULTAT OCH NORMGRUPP
MPA-resultatet presenteras på en skala med fem resultatkolumner där respektive kolumn motsvarar en procentuell del av den normgrupp som testpersonens resultat jämförs med. Kolumnernas procentuella fördelning hittar du här. Den svenska normgruppen består av 20 868 svenskar i arbetsför ålder (motsvarande den svenska arbetsföra populationen). Den samlades in under 2019. I övrigt finns ca 23 normgrupper att tillgå för jämförelse beroende på var tjänsten är placerad, t ex en internationell normgrupp på mer än 100 000 personer.


FORMULÄRSPRÅK
MPA-formuläret som består av 160 påståenden finns idag på 22 språk, samtliga nordiska språk, estniska, engelska, spanska, franska, tyska, italienska, holländska, portugisiska, polska, bulgariska, tjeckiska, slovenska, slovakiska, kroatiska, rumänska, ungerska, ryska och kinesiska (mandarin).


INSTRUKTIONSVIDEOS
När du ska hålla en välstrukturerad och valid muntlig MPA-återkoppling så kan se på en video hur det kan gå till


MUNTLIG ÅTERKOPPLING
För att hålla en god struktur i dina MPA-återkopplingar så finns här en svensk MPA checklista och en engelsk MPA checklist- den innehåller grundegenskapers definitioner samt resultatkolumnernas texter. Här finns också en svensk översikt över MPA:s egenskaper och här finns en engelsk: MPA Properties. Vi har även skapat ett sk talmanus som gör det enkelt att hålla en röd tråd i inledningen av återkopplingen.


DEMORAPPORTER
Det finns sex olika MPA-rapporter att använda.Återkopplingsrapportenär testpersonens rapport, dvs den rapport som går att göra nedladdningsbar för en testperson direkt efter testifyllandet. Den fungerar dels som en skriftlig återkoppling, som är lägsta kravet på återkoppling, eller som ett underlag i en muntlig återkoppling. Oavsett om du väljer att endast ge en skriftlig återkoppling eller ger en muntlig återkoppling så rekommenderar vi att du som användarealltidgör Återkopplingsrapporten nedladdningsbar i Metis. Du ökar transparensen och testpersonen kan förbereda sig bättre för samtalet.

Det finns också en Intervjuguide, som utöver testresultatet innehåller förslag på frågor utifrån testpersonens resultat. Väljer du dessutom att inkludera ett Criteria i rapporten så får du även förslag på frågor om testresultatet skiljer sig från Criteria. Här är en Intervjuguide utan Criteria och här är en Intervjuguide med Criteria. Den rapporten blir ett utmärkt komplement till Återkopplingsrapporten i den muntliga återkopplingen.

Vidare finns Profilrapporten, en ensidesrapport med endast MPA-utfall (de nio grundläggande egenskaperna), rapport med de Kompletterande egenskaperna samt Teamrollerna (se nedan under Fördjupningsmaterial).

När du ska presentera ett MPA-resultat för en uppdragsgivare kan du använda Tredjepartsrapporten med Criteria eller Tredjepartsrapporten utan Criteria.


TA FRAM MPA-CRITERIA
I Metis kan du lägga in digitala Criteria men här har du ett underlag att skriva ut om du vill sitta tillsammans med rekryterande chef och fylla i dem manuellt: MPA Criteria. Här finns även en engelsk version av MPA Criteria ENG.

Du som vill genomföra en strukturerad jobbanalys och få hjälp med ett ramverk, det hittar du här: MPA jobbanalys

Du som ska genomföra ledarrekryteringar kan nyttja våra fyra generiska ledarkriterier som bidrar till att förstå vilken inriktning en person kommer att ha i sitt ledarskap. Registrera dessa som varsitt Criteria i Metis och addera samtliga fyra i en analys mot dina slutkandidater och du får en bild över deras orientering.

Administrativ ledare
Affärsorienterad ledare
Personalorienterad ledare
Utvecklingsorienterad ledare

Generic leadership oriented Criterias to use and register in Metis:

Administrative oriented leader
Business oriented leader
Development oriented leader
People oriented leader

Du kan även göra så med våra två generiska säljkriterier:

Bevarande säljare (motsvarande KAM-roll)
Uppsökande säljare (motsvarande nykundssäljare)

Generic sales oriented Criterias to use and register in Metis:

Key Account Manager (farmer profile)
Account Manager (hunter profile)

 

FÖRDJUPNINGSMATERIAL
När du har god kontroll över grunderna i MPA är det dags att ta nästa steg. Här finner du tolkningsmaterial över de28 kompletterande egenskapernasom hjälper dig att fördjupa bilden kring en persons styrkor och eventuella fallgropar, med förslag på intervjufrågor att ställa. Glöm inte heller att de kan bidra till att skapa bättre Criteria i MPA. I detta inspeladewebinartittar vi lite närmare på olika mörka sidor och urspårningstendenser och hur vi kan identifiera dem i MPA. 

För dig som vill nyttja teamrollerna i MPA för teamanalys eller en ytterligare dimension i urvalet kan hitta värdefull information här

 

DOKUMENTATION OCH MATERIAL FÖR UPPHANDLING
Här kan du ladda ner en kort version av de psykometriska studier som finns förMPA. Den mer utförliga dokumentationen finns förstås hos Master. Här kan du också hitta en lite mer säljande broschyr.

 

FRÅGOR OM GENOMFÖRANDET
Ibland kan testpersonen ha problem vid genomförandet av MPA. Det vanligaste är att man har missat instruktionen om hur ifyllandet ska gå till. Oftast har man istället för att välja ett påstående som passar bäst och ett som passar sämst valt två av varje. Be personen bara välja ett av varje så kommer hen att komma vidare. 

Ibland kan det också hända att frågeformuläret "fryser" vid en fråga och testpersonen kommer inte vidare. Skicka då ett nytt test till personen ifråga. Gå in i aktuellt assessment och välj Lägg till svarsperson och leta upp denne bland befintliga personer. Fullfölj sedan guiden. Radera det icke fullständiga testet i samma assessment genom att markera rutan och klicka på Ta bort svarsperson.

Om det är problem med pinkod som personen behöver mata in för att kunna fylla i testet, se denna instruktion som finns på vår hemsida: 

Har du frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på Master, tel 08-32 42 42.

Här hittar du information om hur du kommer igång med Metis.

MASTERS ANVÄNDARSAJTER
METIS användarsajt
OPTO användarsajt
ACE användarsajt
EASI användarsajt
BRIGHT användarsajt
MPA användarsajt