{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Här samlar vi viktig information för ditt användande. Du är varmt välkommen att spara länken till denna sida som en favorit i din webbläsare och komma tillbaka. Du kan också med fördel ladda ner det material du behöver. Saknar du något, kontakta oss på Master, tel: 08-32 42 42 eller support@master.se.

Besök även vår Youtube-kanal för att titta på webinar, instruktionsvideos mm.


VAD ÄR EASI?
EASI är ett normativt utvecklingstest som nyttjas i olika utvecklingsinsatser som både kan röra individen eller ett team.

EASI är en akronym som hänvisar till fyra olika persontyper som speglas i den typologi som EASI utgör.

E står för Entusiasten
A står för Analytikern
S står för Supportern
I står för Implementeraren

EASI innehåller två deltest där det ena mäter beteende (vad man gör) och det andra mäter motivation (vad man trivs att göra). Respektive deltest består av 64 påståenden. Varje deltest tar ca 7 minuter att fylla i. Deltesterna resulterar i grafer som beskriver hur mycket man är av respektive persontyp i jämförelse med en norm. Deltesterna kan även läggas mot varandra i en sk gapanalys för att beskriva om det finns en samstämmighet mellan beteende och motivation. Ju mer graferna sammanfaller desto mer sannolikt att personen gör det den trivs med. Utfallet i deltesterna såväl som gapanalysen fungerar utmärkt för individutveckling, coaching, karriärutveckling etc. Du kan också sammanföra testresultat för flera personer i samma vy och kan därmed nyttja underlaget för teamanalys och teamutveckling.

 

TEORETISK GRUND
EASI bygger på femfaktormodellen (BIG5) där fyra av de fem faktorer som redovisas i BIG5 kan återfinnas i EASI. De fyra karaktärsdrag som korrelerar med EASI är Openness, Conscientiousness, Extraversion och Agreeableness. 


GRUNDERNA I EASI
Här hittar du EASI Manual med grundläggande information om EASI som verktyg samt underlag för utskrifter till övningar. I övrigt hänvisar vi dig som användare till den e-learning (master.litmos.com) du genomgick i samband med certifieringen. Du som jobbar på ett företag med en giltig licens men som inte har genomgått e-learning har möjlighet att få ett konto för att fräscha upp dina kunskaper. Hör av dig till Master så upprättar vi ett sådant.


RESULTAT OCH NORM
EASI-resultatet presenteras i en typologisk graf med fyra persontyper. Varje individ får ett utfall i respektive persontyp både utifrån beteendestil och motivationsstil. Utfallet motsvarar percentiler - se här. Den svenska normgruppen består av 3 204 svenskar i arbetsför ålder (motsvarande den svenska arbetsföra populationen) insamlade under 2019. I övrigt finns ett antal normgrupper att tillgå för jämförelse beroende på var tjänsten är placerad, t ex en internationell normgrupp på drygt 5 000 personer.


MUNTLIG ÅTERKOPPLING
Här hittar du en EASI checklista som ger dig en struktur och hållpunkter till den muntliga återkopplingens inledning. Om du känner dig osäker på hur du ska uttrycka dig vid en muntlig återkoppling så har vi även skapat ett sk talmanus med all information i.


EASI-RAPPORTER (DEMO)
Det finns en rad rapporter att nyttja för olika syften. De utökade rapporterna för ledare och testperson är de mest informativa och omfattande. 
Vidare finns mindre omfattande rapporter för testperson, gällande beteende, motivation och bägge delar. Motsvarande finns även till chefen - beteende, motivation och bägge delar. 

Rapporter med bara grafer - beteende, motivation och graf för gapanalys som passar bra att nyttja i utvecklande dialog med testpersonen.


INSTRUKTIONSVIDEOS
Här hittar du vårt förinspelade webinar om EASI teamanalyser (råd och tips).

 

INSTRUKTIONSMATERIAL
I genomförandet av teamanalyser kan du hitta inspiration här för hur du ska lägga upp en workshop. i EASI toolkit (svenska) hittar du en mängd övningar att nyttja i teamanalyser. Här hittar du den engelska versionen av EASI toolkit.

Har du frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på Master, 08-32 42 42.

Här hittar du information om hur du kommer igång med Metis.


MASTERS ANVÄNDARSAJTER
METIS användarsajt
OPTO användarsajt
ACE användarsajt
EASI användarsajt
BRIGHT användarsajt
MPA användarsajt