• Vilket beteende förmedlar er organisation?

    Vi vet att värderingsstyrda företag har i snitt en högre positiv tillväxt än ickevärderingsstyrda företag. Vad är era värdeord och värderingar? Och är er organisation uppbyggd av personer som representerar dessa? Inte? Se upp och tänk om!
  • Personligheten är viktig. Vi förklarar varför.

    Sista åren har vi sett en positiv trend på marknaden; kandidater bedöms mer utifrån vad de har åstadkommit och mindre utifrån utbildning och karriärväg. Äntligen, säger vi. Personlighet och förmågan att lära får mer tyngd i rekryteringssammanhang. Kunskap är viktigt men hur snabbt du lär dig är viktigare.