• En 71-årig student fick mig att fortsätta drömma

    Mitt andra löparprojekt gick genom delar av Namibia och Sydafrika. Jag var ännu inte säker på om det fanns ett större syfte med min löpning. I Norra kapprovinsen, i en liten stad som heter Garies, träffade jag den äldre kvinnan Ou Sus Ben. Hon delade sin historia och sin livsdröm med mig.Hon var 71 år när jag träffade henne och hon berättade för mig att hennes högsta dröm hade varit att bli lärare. Som det äldsta av sina syskon hade hon turen att få gå i skolan och hon visste hur viktigt det var med utbildning, inte bara för att få ett jobb och lära sig saker, utan också som ett verktyg mot fördomsfullhet. Men hennes dröm fick ett abrupt slut när hon var 15 år. Hennes familj splittrades och hon blev tvungen att lämna skolan för att börja jobba och försörja sin familj.