• Hjärnor är partiska och vi behöver stöd för att fatta objektiva beslut

    Vi som arbetar med objektiva urval vid rekrytering behöver förhålla oss till kognitiv benägenhet (hjärnans systematiska och inbyggda fördomar, också kallat bias). Dessa benägenheter sitter i hjärnan och är kopplade till våra erfarenheter, inställningar och val. De skapar dessutom problem för oss när vi behöver göra objektiva val. En del av lösningen är att bli medveten om hur dessa benägenheter påverkar oss, lära oss mer om hur hjärnan fungerar och vilka olika typer av benägenheter som finns. Det här är ett stort forskningsområde och jag har gjort en mycket kort och förenklad sammanfattning utifrån vårt verksamhetsområde och det vi som arbetar med HR och rekrytering behöver känna till.